Sağlık Ekonomisi

Bir bilim dalı olarak ekonomi, kısıtlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma olarak görülebilir. Sağlık ekonomisi, alternatifleri analiz ederek karar vericilere bu kısıtlı kaynaklardan en yüksek faydayı elde edebilmeleri için yardım eder. Sağlık hizmetlerinin sunumu için kullanılabilecek neredeyse limitsiz teknolojiye erişim imkânımız bulunmaktadır. Fakat bu kaynakları sağlayan ya da parasını ödeyenler için bütün yeni teknolojileri satın almak mümkün değildir. Sağlık ekonomisi alanındaki çalışmalarımız, mevcut kısıtlı kaynakları klinik etkililik, dağıtılabilir verimlilik, teknik verimlilik ve hasta güvenliği açılarından optimize ederek bu kaynaklar için en iyi değeri  fayda maliyet analizleri ile karar vericilere bildirmektedir. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme çalışmalarımız, yeni teknolojileri edinme veya geri ödeme ile ilgili politik kararların verilmesinde,  bu teknolojilerin karakteristikleri, sonuçları ve etkileri hakkındaki sistematik bir inceleme ile değerlendirilmesine yardım eder. Analiz metodolojileri maliyet-fayda, maliyet-yarar, maliyet-etkililik ve maliyet minimizasyonunu içerir.

Bu alanda sunulan hizmetlere aşağıdaki hususlar da dahil olup, sadece bunlarla sınırlı değildir:

  • Sağlık kuruluşları içindeki kapasiteyi artırmak için sağlık ekonomisi eğitimleri
  • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Projeleri
  • Ekonomik Modelleme
  • Politika Etki Analizleri
  • Sistematik İnceleme
  • Hastalıkların Mali Yükü