Projelerimiz

2012 TÜBİTAK Bilim Kampları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirdiğimiz Bilim Kamplarına, ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Sevgi ve Çocuk Evleri gibi kuruluşlarda yaşayan 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz katılım göstermiştir.

Proje ile 17 Haziran – 21 Temmuz 2012 tarihleri arasında beş (5) kamp gerçekleştirilmiş ve toplam 160 öğrencimiz katılım göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin danışmanlığında tasarlanan program ile öğrencilerimiz, bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakalamış, Enerji, Çevre, Kimya ve Ulusal Metroloji Enstitülerine ziyaretler gerçekleştirilmiş, doğa oyunları oynanmış, pek çok atölye çalışması ve etkinlik gerçekleştirilmiştir.

2013 ASPB – TÜBİTAK TÜSSİDE Bilim Kampları

ASPB tarafından desteklenen Bilim Kampları Projesi,  2013 yılında da devam etmiş ve 21 Temmuz – 13 Eylül tarihleri arasında beş (5) Bilim Kampı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki seneye göre Bilim Kampı programımız daha da zenginleştirilmiş, Arkeoloji Atölyesi, bilim gösterileri, fizik ve çevre deneyleri eklenmiştir. Böylece öğrencilerimizin gözlem, keşif, sorgulama, hipotezi test etme, problemi çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi desteklenmiştir.

2013 ASPB Liderlik ve Girişimcilik Kampı

ASPB bünyesinde bulunan Lise 1 öğrencilerine yönelik iki (2) adet, “Liderlik ve Girişimcilik Kampı” düzenlenmiştir. Kamplar, öğrencilerin liderlik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve birer genç girişimci olmaları yönünde kendilerini cesaretlendirmek amacıyla tasarlanmış ve öğrencilerden büyük ilgi görmüştür. Liderlik ve iletişim becerilerinin yanı sıra proje geliştirme ve hayata geçirme konusunda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2012, 2013 ÇŞB TÜSSİDE Bilim Kampları

İklim değişikliğine dikkat çekmek ve alınacak önlemler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanan “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliklerine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” Projesi, 14 Eylül 2012 – 30 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen projenin ana hedef kitlesini ülkemizin dört coğrafi bölgesinde (Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi) yer alan öğrenci ve öğretmenler, kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yerel temsilciler oluşturmaktadır.

Projede farklı hedef kitlere ulaşmak amacıyla çalıştaylar, seminerler ve bilim kampları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, belirlenen bölgelerden seçilen illerde (Edirne, İzmir, Trabzon, Konya) geniş katılımlı çalıştaylar gerçekleştirilerek iklim değişikliğinin bölgesel etkileri üzerinde durulmuş ve katılımcılar bilgilendirilmiştir. Ardından her bölgeden seçilen iki ilde (Bursa – Edirne, Muğla – İzmir, Samsun – Trabzon, Kayseri – Konya) tespit edilen okullardan öğretmenlerin katılımları ile dört (4) adet “İklim Değişikliği Hizmetiçi Seminer”leri gerçekleştirilmiştir. Son olarak toplamda 60 üniversite öğrencisinin rehber olarak yer aldığı ve 120 öğrencinin katılımı ile altı (6) farklı “İklim Değişikliği Bilim Kampı” gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen yatılı eğitimler ile amacımız hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek, yaratıcı ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile farkındalıklarını arttırmaktı.

İklim Değişikliği Bilim Kampları, gerçekleştirdiğimiz ilk tematik bilim kampı olup programın tasarımı İTÜ, Hacettepe, İstanbul, ODTÜ, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan proje ekibinin danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

Projenin diğer çıktıları ise iklim değişikliğine uyum sağlama sürecinde alınacak bireysel önlemlere işaret eden kamu spotu, öğrenciler için hazırlanan eğitici animasyonlar, broşürler, posterler, yap-boz, kitapçık ve diğer eğitici materyaller ile projenin web sayfasıdır. Projenin çıktıları yüksek ses getirmiş ve pek çok yayın organında yer almıştır.