Kamuda Stratejik Yönetim Eğitimi

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü(TÜSSİDE)  moderatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi çalışanlarının katılımıyla 13-16 Ekim 2014 tarihlerinde TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleşmiştir.

Eğitimde katılımcılar,

  • Kamuda stratejik yönetim süreci ve yasal dayanakları,
  • Organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında stratejik yönetim süreci nasıl işleyeceği,
  • Kurumsal stratejileri nasıl yayabilecekleri ve günlük operasyonlara nasıl yansıtılacakları,
  • Hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yönetecekleri,
  • Kamu kuruluşlarında strateji uygulama riskleri ve risklerin analizi,
  • Performans Programının nasıl hazırlanacağı ve izleneceği

Konularında bilgi sahibi olmuşlardır.

Eğitim sonunda her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilmiştir.

Fotoğraflar

21.10.2014