DOKAP Bölgesi Hazır Giyim Kümelenmesi için Saha Çalışmalarına Başlandı