DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi’nin İlk OAP Çalışmaları Giresun’da Gerçekleştirildi