Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Projesi Dış Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu® Ankara’da Gerçekleşti…