Mesleki Yeterlilik Kurumu Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu® Çalışmaları TÜSSİDE’nin yürütücülüğünde Ankara’da Gerçekleştirildi