“Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi” Ortak Akıl Platformu (OAP) Gerçekleştirildi