Haber Arşivi

TÜSSİDE ile Gedik Üniversitesi arasında lisans üstü programlarında işbirliği ve ortak proje protokolü imzalandı

20.12.2013

KOBİ’lerin Ar-Ge yönetimi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB ve TÜSSİDE işbirliği ile uygulamalı eğitim programı 29 Ocak 2013 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.

30.01.2013

Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla kurulan Girişimcilik Konseyi’nin vizyonu 4 Ocak 2012 tarihindeki lansman toplantısıyla tanıtıldı.

04.12.2012

TÜSSİDE bünyesinde kurulan Kurumsal İtibar Yönetimi Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sonra Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İtibar Yönetimi Araştırması çerçevesinde çalışmalarına Denizli’de başladı.

07.11.2012

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE'nin birlikte yürüttüğü "İklim Değişikliği'nin Etkileri ve İklim değişimine Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi"nin ilk adımı 1 Kasım’da Edirne gerçekleştirilen Çalıştay’la atıldı.

01.11.2012

2-6 Aralık 2011 tarihleri arasında Enstitümüzde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla “Stratejik Yönetim Çalışma Programı” gerçekleştirildi.2-6 Aralık 2011 tarihleri arasında Enstitümüzde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla “Stratejik Yönetim Çalışma Programı” gerçekleştirildi.

06.12.2011

Sayfalar