Haber Arşivi

Bilgi Toplumu Stratejisi ve 2023 Vizyonu Konferansı Sektörel Zirve Çalışması 30 Mart 2013 tarihinde TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk İdare Enstitüsü’nde gerçekleşti.

30.12.2013

TÜSSİDE Toplumsal Araştırmalar Birimi’nde çalışan Tolga Tezcan’ın Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne Değer Görüldü

30.12.2013

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) çalışanları içinTÜSSİDE tarafından tasarlanan “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları ve Ekip Olma Sanatı” eğitim programı, 13-15 Aralık ve...

30.12.2013

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Stratejik Yönetim - İç Kontrol Eğitim Programları 11-14 Kasım ve 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde iki grup halinde toplamda 40 kişinin katılımı ile TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. TKİ’nin kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda stratejik yönetim ve iç kontrol sistematiğinin geliştirilmesine yönelik temel bilgi paylaşımında bulunuldu.

30.12.2013

1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme programı olup potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amaçlanarak başlandı.

30.12.2013

Stratejik Plan Danışmanlık ve Eğitim faaliyetleri TÜSSİDE’nin en önemli yetkinliklerinden biridir. Bu doğrultuda, TÜSSİDE Kamu kurum, kuruluşlarına ve özel sektörde bir çok danışmanlık faaliyetinde bulunmuş ve eğitim vermiştir.

30.12.2013

Sayfalar