Haber Arşivi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Stratejik Yönetim - İç Kontrol Eğitim Programları 11-14 Kasım ve 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde iki grup halinde toplamda 40 kişinin katılımı ile TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. TKİ’nin kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda stratejik yönetim ve iç kontrol sistematiğinin geliştirilmesine yönelik temel bilgi paylaşımında bulunuldu.

30.12.2013

1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme programı olup potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amaçlanarak başlandı.

30.12.2013

Stratejik Plan Danışmanlık ve Eğitim faaliyetleri TÜSSİDE’nin en önemli yetkinliklerinden biridir. Bu doğrultuda, TÜSSİDE Kamu kurum, kuruluşlarına ve özel sektörde bir çok danışmanlık faaliyetinde bulunmuş ve eğitim vermiştir.

30.12.2013

TÜSSİDE, gerçekleştireceği eğitimler, projeler ve araştırmalar için üniversitelerle iş birliği protokolleri yapmaya devam ediyor.

30.12.2013

Gaziantep Üniversitesi Stratejik Yönetim Eğitimi, 5-8 Aralık 2013 tarihlerinde 40 kişilik bir katılım ile TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. Gaziantep Üniversitesi’nin kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda, stratejik yönetim sistematiğinin geliştirilmesine yönelik temel bilgi paylaşımında bulunuldu.

30.12.2013

TRANSİST İstanbul – İstanbul Ulaşım Teknolojileri, Araçları ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuarı; 25-26.12.2013 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Fuar ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

30.12.2013

Sayfalar