Doğu Anadolu Bölgesi İçin Destinasyon Yönetimi Projesi TÜBİTAK TÜSSİDE ile Gerçekleştirilecek

TÜBİTAK TÜSSİDE ve Doğa Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde Erzurum, Erzincan, Kars illerini kapsayan Destinasyon Yönetim Organizasyonu (DYO) kurulmasına yönelik proje imzalandı.

DAP Başkanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ve kış turizm potansiyelin yüksek olduğu Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin bölgesel destinasyon yönetim organizasyonu çatısı altında yönetilmesi öncelikli müdahale alanları arasında yer almaktadır. Ayrıca söz konusu illerde yer alan turizm merkezlerinin yaz aylarında da alternatif turizm stratejilerinin oluşturularak turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması bölge için önem taşımaktadır. Söz konusu turizm merkezlerinin ise gerek kış ve gerekse yaz aylarında turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bölgesel bir birlikteliğin ve ortak pazarlama/ gelişim stratejilerinin olmadığı ve yeteri kadar turist çekemedikleri görülmektedir. Bu sebeple Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin bölgesel DYO çatısının ve işbirliğinin bölgesel paydaşlarla oluşturulması kritik önem taşımaktadır.

Proje kapsamında, kurulması planlanan DYO ile ilgili olarak yönetimsel çerçeve raporunun, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve kurumsallaşma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikli olarak yapılacak araştırma ve analizler ile bölgenin turizm potansiyeli belirlenecek, dünyadaki DYO örnekleri incelenecektir. Bu aşamanın ardından, ortaya çıkan potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak bölgede tespit edilen turizm merkezlerinin tanıtım ve pazarlanma stratejileri belirlenecektir. Son olarak, Destinasyon Yönetim Organizasyonunun yapısı ve iş süreçlerinin belirlenmesine yönelik olarak kurumsallaşma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Farklı iş paketlerinden oluşan bölgesel kalkınma odaklı projenin 13 ayda tamamlanması öngörülmektedir.

 

28.06.2018