Hanife BİLLERLİOĞLU

Hanife BİLLERLİOĞLU
Uzman Araştırmacı

  

Hanife BİLLERLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 11 yıla yakın çalışma hayatının 8 yılını özel sağlık sektöründe görev alarak geçirmiştir. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Yönetimi, Tesis Yönetimi, Hasta Hakları ve Yönetimi, Hasta ve Çalışan Memnuniyet Yönetimi, Stok Yönetimi ve Malzeme Lojistiği, JCI, SHKS, EFQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, İş & Yük Analizi, Kurumsal Değerler gibi konularda görev aldığı kurumlarda projeler yürütmüş, eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

  • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
  • Sağlık Süreçlerinin Analizi ve Geliştirilmesi
  • Sağlıkta Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Hasta Hakları ve Yönetimi
  • Sağlıkta Hasta ve Çalışan Memnuniyetlerin Ölçümlenmesi ve Analizi
  • Stok Yönetimi ve Malzeme Lojistiği
  • Stratejik Planlama
  • Süreç Yönetimi
  • Performans Yönetimi