Sağlık Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Kuruluşlarının yönetimi, dünyanın er zorlu işlerinden biridir. Sağlık hizmetleri servisinin sunumu, farklı altyapılar ve eğitim seviyelerinden meydana gelen büyük bir ekibin, karmaşık ve dağınık dağıtım sistemleri ile pürüzsüz bir çalışma gerektirir. Bir sağlık hizmetleri yöneticisi, finansal, klinik, ve halkla ilişkilerin risk faktörleri gibi çok sayıda alt sistemleri de yönetmelidir. Biz TÜSSİDE olarak, sağlık hizmetleri yöneticilerine kuruluşlarını daha güvenli ve verimli hale getirmek için sorumluluklarını daha iyi anlamalarını, yönetsel becerilerini ve araçlarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Geliştirdiğimiz projeler, sağlık hizmeti sunumunda aşağıda verilen konulara çözüm aramaktadır:

 • Stratejik Planlama 
 • Sistemleri İzleme
 • Hasta Güvenliği ve Kalite Ekipmanların Yönetimi
 • Malzeme Yönetimi
 • Enfeksiyon Kontrol Programları
 • Tesis Yönetim Programları
 • Yüksek  Maliyetli  Servislerin Yönetimi (Sadece aşağıdakilerle sınırlı değil)
 • İlaç ve malzeme yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Acil servis yönetimi
 • Yoğun bakım ünitesi yönetimi
 • Ameliyathane yönetimi