Sağlıkta Modelleme ve Optimizasyon

Endüstri ve sistem mühendisliğinde bulunan sistem bakış açısı, sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek israfı azaltmak ve daha güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanılabilir. Bizim geliştirdiğimiz çalışma biçimi sunulan mevcut sağlık hizmetinin durumu hakkında bilgi toplamak ve endüstri mühendisliği ilkelerini uygulayarak bu süreci iyileştirmek ve optimize etmektir.

Geliştirdiğimiz projeler sağlık sistemini farklı seviyelerde incelemektedir. Mikro düzeyde, acil servis odası hasta akışının iyileştirilmesi veya yoğun bakım ünitelerinde israfın azaltılması gibi hizmet sunumu tabanlı projelerimiz bulunmaktadır. Meso (orta) düzeyde ise projelerimiz, bölgesel seviyede veya bir hastanenin izleme sisteminin iyileştirilmesi için veri yönetiminin kullanımını içerebilir. Makro düzeyde ise, yeni ilaçlar nasıl sağlık sigortasına eklenebilir gibi ulusal sağlık sistemini etkileyen politikaları ele almaktayız. Geliştirilen projelerde, açıklayıcı, kestirimci ve kuralcı modeller geliştirmek için Deming Döngüsü gibi basit kalite iyileştirme metodolojilerinden kompleks matematiksel modelleme ve simülasyona kadar geniş bir aralıkta çeşitli iyileştirme metodolojilerini kullanılmaktadır. Açıklayıcı modeller iş akışı ve sürdürülebilirliğin entegrasyonuna ve koordinasyonuna odaklanırlar. Kestirimci modeller, uygulama öncesinde değişimlerin sistemi nasıl etkileyeceğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kuralcı modeller, birbiri ile çakışan çıkarları ve kısıtlı kaynakları ele alır ve bir bütün olarak sistem için uygun olarak süreçleri tanımlamak için çaba gösterir.

 Geliştirdiğimiz projeler, sağlık hizmeti sunumunda aşağıda verilen konulara çözüm aramaktadır:

 1. Bekleme zamanları ve gecikmeler:  
 • Acil Servis
 • Poliklinik randevuları
 • Malzeme kaynaklı gecikmeler
 • Ekipman kaynaklı gecikmeler
 • Teşhis sonuçları
 1. Sağlık hizmeti sunumunda gereksiz durumlar
 • Planlanmamış yeniden kabuller
 • Ameliyathaneye planlanmamış geri dönüşler
 • Duplike tehşis testleri
 • Tekrar çalışma kaynaklı veri girişi, düzeltmeli sistem uyumsuzlukları
 1. Kaynak kullanımındaki verimsizlikler:
 • Çalışan vardiya çizelgeleme
 • Tıbbi ekipmanların optimizasyonu
 • Pataloji ve laboratuvar numunelerinin etiketlenmesi, teslimatı ve işlenmesi 
 • Hasta akışı 
 • İletişim metotları 
 • Housekeeping ve diğer taşeron hizmetleri