Verimlilik Genel Müdürlüğü İl Müdürleri Eğitimi TÜSSİDE’de Gerçekleştirildi