Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. Etki Analizi

  ... Yan-Menü-Linkinin Bağlanacağı Yer:  Kurumsal Sistem Yapılandırma ...

 2. Yönetim

  ...   Kategori:  Kurumsal ...

 3. Tesislerimiz

  ... 8 birimden oluşmaktadır. Kategori:  Kurumsal ...

 4. Üniversite İşbirlikleri

  ...   Kategori:  Kurumsal ana gorsel:  manset-gorseli:  ...

 5. Sosyal Araştırmalar

  ... Toplumsal Araştırmalar Alt Modülleri Kurumsal İtibar Yönetimi Araştırmaları TÜSSİDE Kurumsal İtibar Yönetimi Merkezi özel sektör, sivil toplum ve kamu ...

 6. Süreç Yönetimi

  ... oluşmuştur. Süreç yönetiminin, ülkemizdeki kurumsal gelişim girişimleri içinde hem özel sektör hem de kamu ... Süreç standardizasyonu Süreç performansının kurumsal takibinin sağlanması Süreç iyileştirme çalışmalarının ...

 7. Kalite Yönetimi

  ... KAPSAM   TÜSSİDE’nin “Kurumsal Sistem Çözümleri” yaklaşımlarından biri de “Kalite ... Yan-Menü-Linkinin Bağlanacağı Yer:  Kurumsal Sistem Yapılandırma ...

 8. Performans Yönetimi

  ... değildir. Geniş bir açıdan bakıldığında aslında kurumsal performans; kurumla etkileşimde bulunanları, kurumla ilgili muhtemel ... ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Performans yönetimi kurumsal hedefleri ve çalışan hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek ...

 9. Stratejik Yönetim

  ... kurgunun tespiti ve öncelikli alanlara odaklanılması ve kurumsal kaynakların buna uygun olarak yönlendirilmesidir. Ayrıca Stratejik ... Aktiviteler Mevcut Durum Analizi:  Kurumsal kaynaklar ve altyapıya ilişkin verilerin toplanması, ... Stratejilerin Hayata Geçirilmesi Kurumsal başarının elde edilmesinde, stratejilerin planlandığı etkinlikte ...

 10. Uzmanlarımız

  ... Stratejik Planlama ve Performans Programı Kurumsal Performans Yönetimi Proje ve Risk Yönetimi ... olarak çalışmıştır. Özel sektörde iki farklı kurumsal firmada farklı pozisyonlarda toplam 5 yıl çalıştıktan sonra 2017 ...

Sayfalar