Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. İç Kontrol

  ... ilişkin tehdit teşkil eden her türlü unsurun, kurumsal düzeyde ve faaliyet düzeyinde belirlenerek tanımlanmasına yönelik bir yöntem izlemektedir. Kurumsal risk, doğrudan kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik ... uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. TÜSSİDE kurumsal riskler ve faaliyet risklerine yönelik önleyici, tespit edici ve ...

 2. Proje/Program Yönetimi

  ... Yan-Menü-Linkinin Bağlanacağı Yer:  Kurumsal Sistem Yapılandırma ...

 3. KSÇ Modeli

  TÜSSİDE kurumsal sistemleri iyileştirme ve geliştirmeye yönelik verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerini genel bir model olarak Kurumsal Sistem Çözümleri altında birleştirmiştir. Organizasyonel ... bütünsel bakış açısıyla gerçekleştirilebilir. Kurumsal Sistem Çözümleri yaklaşımı ile organizasyonun gereksinim ...

 4. Girişimcilik Akademisi

  ... sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimlerimiz şimdilik  kurumsal  olmakla birlikte gerekli altyapı ... Girişimcilik eğitimi 5 günlük girişimcilik, liderlik ve kurumsal liderlik modüllerinden oluşan uygulamalı bir eğitimdir. Program ... modülü ile kişinin kendisini harekete geçirmesi, Kurumsal Liderlik modülü ile kurumunu harekete geçirmesi ve Girişimcilik ...

 5. Toplumsal Araştırmalar

  ... kitaplaştırılmıştır.   TÜSSİDE Kurumsal İtibar Yönetimi Merkezi (TÜKİYÖM) TÜSSİDE Kurumsal İtibar Yönetimi Merkezi özel sektör, sivil toplum ve kamu ... kurulma şeklini öğrenerek TÜKİYÖM’ün önerdiği kurumsal itibar koruma ve kurumsal itibar iyileştirme modellerini ...

 6. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Geleceğini TÜSSİDE ile Planlıyor

  ... başlayan “DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurumsal Sistem Yapılandırma Projesi” kapsamında ilk aşama olan, Kurumsal Analiz çalışmaları hızla devam ediyor.  DAP Bölge Kalkınma ...

 7. Sosyal Politika Ödülü

  ... jürinin ödül gerekçesi şu şekilde: “‘Kurumsal Ayrımcılık Alanı’ Olarak Kamu Sektöründe Çalışan ...

 8. alan 1

  ... İlan metni için  tıklayınız . Kurumsal İletişim Müdürlüğü Uzman Yardımcısı/Referans Kodu: ...

 9. Süreç Yönetimi

  ... oluşmuştur. Süreç yönetiminin, ülkemizdeki kurumsal gelişim girişimleri içinde hem özel sektör hem de kamu ... Süreç standardizasyonu Süreç performansının kurumsal takibinin sağlanması Süreç iyileştirme çalışmalarının ...

 10. Stratejik Yönetim

  ... kurgunun tespiti ve öncelikli alanlara odaklanılması ve kurumsal kaynakların buna uygun olarak yönlendirilmesidir. Ayrıca Stratejik ... Aktiviteler Mevcut Durum Analizi:  Kurumsal kaynaklar ve altyapıya ilişkin verilerin toplanması, ... Stratejilerin Hayata Geçirilmesi Kurumsal başarının elde edilmesinde, stratejilerin planlandığı etkinlikte ...

Sayfalar