Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. İç Kontrol

  ... ilişkin tehdit teşkil eden her türlü unsurun, kurumsal düzeyde ve faaliyet düzeyinde belirlenerek tanımlanmasına yönelik bir yöntem izlemektedir. Kurumsal risk, doğrudan kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik ... uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. TÜSSİDE kurumsal riskler ve faaliyet risklerine yönelik önleyici, tespit edici ve ...

 2. Kamuda Stratejik Planlama 14-15 Eylül

  ... Bilgi – Belge Analizi Kurumsal Süreçlerin Analizi Stratejik Yönelim ... yönetim süreci nasıl işleyeceğini, Kurumsal stratejileri nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına ...

 3. Kobi Akademi

  ... ve orta ölçekli işletmelerin yöneticilerine /sahiplerine kurumsal ve küresel perspektif kazandırma, yöneticilerinin / sahiplerinin ... Bununla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin/sahiplerinin kurumsal ve küresel perspektif kazanması, firmalar arası diyalogların ...

 4. 2016 Yönetim Bilimleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

  ... zamanında ülkemiz kamu kurumlarında gerçekleştirilen kurumsal yeniden yapılandırma ve dönüşüm süreçlerindeki gözlem ve ... CEO’su Dr. Nusret YURTER konuşmacı olarak katıldı. Kurumsal şirketlerde ve bireysel girişimlerde karar verme, iş süreçlerini ...

 5. Barış ÇARIKCI

  ... Stratejik Planlama ve Performans Programı Kurumsal Performans Yönetimi Proje ve Risk Yönetimi Yeniden ...

 6. T.C. Şeker Kurumu “Kurum Kültürü, Takım Olma Eğitim Programı” Kapsamında TÜSSİDE'deydi

  ... kurum kültürü eğitiminde fark oluşturma, kurumsal yönetişim, misyon, vizyon, temel değerler, strateji gibi konularda ...

 7. Üniversite İşbirlikleri

  ... Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Akademiler ve Kurumsal Eğitim ve Gelişim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ...

 8. Hanife BİLLERLİOĞLU

  ... Yönetimi, Performans Yönetimi, İş & Yük Analizi, Kurumsal Değerler gibi konularda görev aldığı kurumlarda projeler ...

 9. Ar-Ge Birimleri

  ... Birimi bulunmaktadır. Bu birimler; Sürdürebilir Kurumsal Yönetim Ulaştırma & Lojistik Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi ...

 10. Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığına Nezaket Ziyareti

  ... yönetim sistemleri, ve özellikle performans odaklı kurumsal sistem uygulamaları gibi önemli konular müzakere edildi. ...

Sayfalar