Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

  ... Açılış Toplantısı” düzenlenmiştir.   Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi iş paketi kapsamında ise yurtdışı ... sektörünün analizine yönelik çalışmaların devamında kurumsal ve sektörel paydaşlar analiz edilmiş; bu paydaşların sektördeki ...

 2. İç Kontrol

  ... ilişkin tehdit teşkil eden her türlü unsurun, kurumsal düzeyde ve faaliyet düzeyinde belirlenerek tanımlanmasına yönelik bir yöntem izlemektedir. Kurumsal risk, doğrudan kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik ... uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. TÜSSİDE kurumsal riskler ve faaliyet risklerine yönelik önleyici, tespit edici ve ...

 3. Kamuda Stratejik Planlama 14-15 Eylül

  ... Bilgi – Belge Analizi Kurumsal Süreçlerin Analizi Stratejik Yönelim ... yönetim süreci nasıl işleyeceğini, Kurumsal stratejileri nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına ...

 4. Kobi Akademi

  ... ve orta ölçekli işletmelerin yöneticilerine /sahiplerine kurumsal ve küresel perspektif kazandırma, yöneticilerinin / sahiplerinin ... Bununla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin/sahiplerinin kurumsal ve küresel perspektif kazanması, firmalar arası diyalogların ...

 5. 2016 Yönetim Bilimleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

  ... zamanında ülkemiz kamu kurumlarında gerçekleştirilen kurumsal yeniden yapılandırma ve dönüşüm süreçlerindeki gözlem ve ... CEO’su Dr. Nusret YURTER konuşmacı olarak katıldı. Kurumsal şirketlerde ve bireysel girişimlerde karar verme, iş süreçlerini ...

 6. Barış ÇARIKCI

  ... Stratejik Planlama ve Performans Programı Kurumsal Performans Yönetimi Proje ve Risk Yönetimi Yeniden ...

 7. “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik Planlama Projesi” İmzalandı

  ... TÜSSİDE tarafından yürütülecek olan projede BOREN’in kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla kurum stratejik planının ...

 8. Üniversite İşbirlikleri

  ... Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Akademiler ve Kurumsal Eğitim ve Gelişim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ...

 9. Yasemin BÜLBÜL

  ... Eğitim İhtiyaç Analizi Sürekli Kurumsal Gelişim ve Değişim Sistemi Tarih:  ...

 10. Ar-Ge Birimleri

  ... Birimi bulunmaktadır. Bu birimler; Sürdürebilir Kurumsal Yönetim Ulaştırma & Lojistik Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi ...

Sayfalar