Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. Kamuda Stratejik Planlama 14-15 Eylül

  ... Bilgi – Belge Analizi Kurumsal Süreçlerin Analizi Stratejik Yönelim ... yönetim süreci nasıl işleyeceğini, Kurumsal stratejileri nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına ...

 2. Kobi Akademi

  ... ve orta ölçekli işletmelerin yöneticilerine /sahiplerine kurumsal ve küresel perspektif kazandırma, yöneticilerinin / sahiplerinin ... Bununla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin/sahiplerinin kurumsal ve küresel perspektif kazanması, firmalar arası diyalogların ...

 3. 2016 Yönetim Bilimleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

  ... zamanında ülkemiz kamu kurumlarında gerçekleştirilen kurumsal yeniden yapılandırma ve dönüşüm süreçlerindeki gözlem ve ... CEO’su Dr. Nusret YURTER konuşmacı olarak katıldı. Kurumsal şirketlerde ve bireysel girişimlerde karar verme, iş süreçlerini ...

 4. İZSU, TÜSSİDE’de Stratejik Yönetim Eğitimine Katıldı.

  ... katıldığı çalışmalarda ayrıca, İZSU proje ekibinin kurumsal gelişim yolculuğunda sağlıklı ilerleyebilmesine yönelik ...

 5. SANKO Üniversite Hastanesi’ne Dönüşüm Projesi Tamamlandı

  ... Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY) ve Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim (SKY) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, SANKO ...

 6. KVKK Stratejilerini TÜSSİDE ile Belirleyecek

  ... toplantıya KVKK yetkilileri ile TÜSSİDE Sürdürebilir Kurumsal Yönetim proje ekibi olarak Yasemin Bülbül, Müge Kocahan ve Can ...

 7. TÜSSİDE’yi Tanıyalım

  ...  Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), kurumsal ve bireysel yetkinlikleri özgün yöntemlerle geliştirerek, ...

 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK TÜSSİDE Ortaklığı

  ... olan projede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve ...

 9. Tarihçe

  ... ihtiyaç duyulmuştur. TÜSSİDE, bu dönemde kamuda kurumsal yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik, ...

 10. TÜSSİDE’de 2013 yılında 3 Stratejik Plan projesi gerçekleştirildi.

  ... 2018)   TÜSSİDE Stratejik Plan yolculuklarında Kurumsal Sistem Çözümleri modelini kullanmaktadır. Mevcut Durum ...

Sayfalar