Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. Bakı Doğa GÜNAY

  ... Pazar Araştırmaları, Trendlerin Saptanması Kurumsal İlişkiler İş, Pazarlama ve Proje Teklifleri Hazırlama ...

 2. “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik Planlama Projesi” İmzalandı

  ... TÜSSİDE tarafından yürütülecek olan projede BOREN’in kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla kurum stratejik planının ...

 3. Uluslararası Alanda Liderlik Eğitiminin Adresi TÜBİTAK TÜSSİDE

  ... Yönetim, Türkiye'de Kalite Yönetimi Uygulamaları, Kurumsal Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularına değinildi.. ...

 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalite Altyapı Geliştirme Projesi

  ... dokümante edildi ve görev tanımı formu oluşturuldu. Kurumsal El Kitabı hazırlandı. İş analizinin yürütüleceği birim ...

 5. Kalite Yönetimi

  ...   KAPSAM TÜSSİDE’nin “Kurumsal Sistem Çözümleri” yaklaşımlarından biri de “Kalite ...

 6. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin Üniversite Hastanesi’ne Dönüşüm Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

  ... geçiş sürecinde danışmanlık hizmeti vererek kurumsal yapının uluslararası standartlara ve üniversite hastanesinin ...

Sayfalar