Hata mesajı

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query kurumsal.

Sayfa bulunamadı

 1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planlama Projesi İmzalandı

  ... hazırlanacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığın kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla kurum stratejik planının ...

 2. TÜSSİDE’de 2013 yılında 3 Stratejik Plan projesi gerçekleştirildi.

  ... 2018)   TÜSSİDE Stratejik Plan yolculuklarında Kurumsal Sistem Çözümleri modelini kullanmaktadır. Mevcut Durum ...

 3. Bakı Doğa GÜNAY

  ... Pazar Araştırmaları, Trendlerin Saptanması Kurumsal İlişkiler İş, Pazarlama ve Proje Teklifleri Hazırlama ...

 4. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Stratejik Plan Projesi Tamamlandı

  ... katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. BOREN’in Kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimde, ...

 5. Barış ÇARIKCI

  ... Stratejik Planlama ve Performans Programı Kurumsal Performans Yönetimi Proje ve Risk Yönetimi ...

 6. KVKK Stratejilerini TÜSSİDE ile Belirleyecek

  ... toplantıya KVKK yetkilileri ile TÜSSİDE Sürdürebilir Kurumsal Yönetim proje ekibi olarak Yasemin Bülbül, Müge Kocahan ve Can ...

 7. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK TÜSSİDE Ortaklığı

  ... olan projede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve ...

 8. Uluslararası Alanda Liderlik Eğitiminin Adresi TÜBİTAK TÜSSİDE

  ... Yönetim, Türkiye'de Kalite Yönetimi Uygulamaları, Kurumsal Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularına değinildi.. ...

 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalite Altyapı Geliştirme Projesi

  ... dokümante edildi ve görev tanımı formu oluşturuldu. Kurumsal El Kitabı hazırlandı. İş analizinin yürütüleceği birim ...

 10. Kalite Yönetimi

  ...   KAPSAM TÜSSİDE’nin “Kurumsal Sistem Çözümleri” yaklaşımlarından biri de “Kalite ...

Sayfalar