Örgütlerde Felaket Yönetimi

Yazar: Hasan KARABAKKAL
Başlık: Örgütlerde Felaket Yönetimi
Tarih: 2015
Özet Felaket, tek bir tanıma sığdırılması zor olan bir kavramdır, zira bir kişi için felaket şeklinde tanımlanabilecek bir durum, bir başkası için aynı şekilde tanımlanamayabilir. Bilakis, kişinin kendini geliştirmesi için bir fırsat olduğu durum olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin Raphael (1986) (akt.Tehrani, 2005) felaket kavramının belirgin bir tanımının olmadığını, felaket durumunun bir örgütün afetlere adaptasyon becerisini test ettiğini, genellikle örgütlerin kapasitelerinin üstünde olduğunu ve örgütlerin işleyişlerinde büyük çaplı bozulmalara yol açtığını ifade etmiştir. Öngörülemezliği ve gelişme hızı ile birlikte; örgütlerin işleyişine, saygınlığına ve çalışanların ruh sağlığına etkisi düşünüldüğünde, afetlerin etkin bir biçimde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır
Tüm Metin