ŞEHİR HASTANELERİ YÖNETİM VE İŞLETİM MODELİ

Yazar: Kirstin ÖZTÜRK Hanife BİLLERLİOĞLU
Başlık: ŞEHİR HASTANELERİ YÖNETİM VE İŞLETİM MODELİ
Tarih: 2015
Özet Şehir hastaneleri gündemimize ilk defa 9 Mart 2003 tarihinde girdi, bu zamana kadar fizibilite çalışmaları yapıldı ve fizibilitesi tamamlanan hastanelerin 2016-2017 döneminde aşama aşama işletmeye alınması planlanıyor. Tamamının 1000-3500 aralığında değişen yatak sayısına sahip olması planlanan bu hastanelerde inşaat süreçleri başlamış olsa da birçok belirsizlik netleşmeyi beklemektedir. Mevcut durum için bu belirsizlikler detay görünmesine rağmen, hastaneler işletilmeye başlandığı zaman sağlık hizmetinin Sağlık Bakanlığı’nın temel ilke ve değerlerine göre sunulabilmesi için her bir soru önem kazanacaktır. Bu soruların cevapları ise ancak iyi kurgulanmış bir işletim modelinde olabilir. Hem kamunun hem de bu hastaneleri işletecek olan özel sektörün böylesine kompleks bir yapıda riskleri en aza indirebilmesi için hastaneleri işletmeye başlamadan önce cevaplara referans işletim modeline ait asgari standartları ve standartlara kılavuzluk edecek rehberleri de oluşturması gerekecektir.
Tüm Metin