Genç Akademi

Program Hakkında

TÜSSİDE Genç Akademi ülkemizin geleceği olan gençlerin bilgi ve kapasitelerini artırmak, vizyonlarını geliştirmek, liderlik ve girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak, bilimin heyecan verici ve eğlenceli yüzüyle tanıştırmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve çevreye olan farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurulmuştur.

TÜSSİDE Genç Akademi hem bireylerin kendi yaşam kalitelerinin arttırılması ile birlikte toplumumuzun uygarlık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bilincin eğitimin doğası gereği bireylere genç yaşlardan itibaren kazandırılması gerekmektedir.

Programlar

1-BİLİM KAMPLARI

Amaç

TUSSİDE ve üniversite işbirliği ile ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimin eğlenceli ve heyecan verici doğasını keşfetmelerini ve bilim insanları  ile   etkileşime geçerek bilim dünyasın ulaşılabilir olduğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

 • 12-25 Yaş Arası Gençler
 • İlköğretim  Öğrencileri
 • Ortaöğretim Öğrencileri
 • Üniversite Öğrencileri
 • İlgili bakanlık tarafından tespit edilen gençler 12-25 Yaş Arası Gençler

Kazanımlar

Öğrenciler hem ekip çalışmasının önemini kavramaları hem de bilimsel uğraşların ancak bir ekip çalışması ile başarı kazanacağını deneyimlemiş olacaklardır.

Program 

5 günlük eğitim, uygulama, gezi ve incelemeden oluşan bir programdır:

 • Evren’in Sırları
 • Eski uygarlıkları Tanıyalım
 • Etkinlik: Geçmişe Yolculuk
 • Eğlen Bilim - Arkeoloji Atölyesi 1
 • Eğlen Bilim - Arkeoloji Atölyesi 2
 • Sanat Atölyesi- Bugün neler öğrendik?
 • Belgesel Gösterimi (Tüfek, Mikrop ve Çelik 1)
 • Enerji nedir? - Enerji nasıl üretilir? - Enerji nasıl etkin ve verimli kullanılır? - Alternatif Enerji Kaynakları nelerdir?
 • Etkinlik: Güneş Fırını ve Güneş Yardımıyla Su Damıtma
 • Enerji Enstitüsüne Yolculuk
 • Malzeme Enstitüsüne Yolculuk
 • Serbest Zaman
 • Sanat Atölyesi- Bugün neler öğrendik?
 • Film Gösterimi
 • Fiziğin Gizemli Dünyasına Giriş
 • Etkinlik: Fizik Atölyesi- Ayna Oyunları ve Kaleydoskop Yapımı
 • Elektriğin gizemli dünyasına giriş
 • Robot Atölyesi
 • Bugün neler öğrendik?

2-GENÇ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK KAMPI

Amaç

Gençlere başarı güdüsü, kendini gerçekleştirme, ilişkilendirme, araştırma yetisi, kendini ortaya koyma, iletişim gibi beceri ve yetenekler kazandırma hedeflenmektedir. Ayrıca, girişimcilik kültürünün gençlerimize aşılanması  geleceğin liderleri ve girişimcileri olabilecekleri yönünde özgüvenlerini arttırmaya yönelik eğitsel uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Hedef Kitle

 • 12-25 Yaş Arası Gençler
 • İlköğretim  Öğrencileri
 • Ortaöğretim Öğrencileri
 • Üniversite Öğrencileri
 • İlgili bakanlık tarafından tespit edilen gençler

Kazanımlar

Öğrencilerin proje hazırlayarak ve gerçek bir işletmeyi gezerek gerçekleştirilecek programda, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi    hedeflenmektedir.

 Program

5 günlük eğitim, uygulama, gezi ve incelemeden oluşan bir programdır.

 • Genç Girişimciliğe Giriş
 • İletişim ve Çatışma Uygulaması
 • Proje Nasıl Hazırlanır
 • Kendi Projemize Doğru
 • Bireysel Liderlik
 • Müze Uygulaması
 • Dış Mekan Oyunları
 • Sunuma Hazırlama

3-TEMALI BİLİM KAMPLARI

Amaç

 

Küresel dünyamızın sorunlarına odaklanan Temalı Bilim Kampı programları ile öğrencilere; ekosistem, genel çevre sorunları, teknoloji, enerji ve iklim değişikliğinin etkileri konularında yapılması gerekenler, bireysel ve toplumsal olarak dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda farkındalık yaratmak ve tutum değişikliğine yol açmak amacıyla tasarlanmıştır.

Hedef Kitle

·         12-25 Yaş Arası Gençler

·         İlköğretim  Öğrencileri

·         Ortaöğretim Öğrencileri

·         Üniversite Öğrencileri

·         İlgili bakanlık tarafından tespit edilen gençler

Kazanımlar

Öğrencilerimize eko sistem ,genel çevre sorunları, enerji ve teknoloji konularında  merak uyandırma, bilgi verme, bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Program

5 günlük eğitim, uygulama, gezi ve incelemeden oluşan bir programdır.

 • Ekoloji – Ekosistem Nedir?
 • Genel Çevre Sorunları
 • Etkinlik: Doğal Hazinem 
 • Çevre Enstitüsü’nü Geziyoruz
 • Etkinlik: Müzik Aleti Tasarlıyorum
 • Belgesel Gösterimi
 • İklim değişikliğinin nedenleri
 • İklim değişikliğinin etkileri ve gelecek olası süreçler
 • Etkinlik: Atık Poşetlerden Afiş Tasarlıyorum
 • Etkinlik: İklim Dedektifleri
 • Etkinlik: Sera Gazları Bize Karşı 
 • Çevre Atölyesi
 • Belgesel Gösterimi
 • Enerji ve Enerji Üretimi
 • Enerjinin Etkin ve Verimli Kullanımı, Alternatif Enerji Kaynakları
 • Etkinlik: Güneş Fırını ve Güneş Yardımıyla Su Damıtma
 • Enerji Enstitüsü’nü Tanıyoruz!
 • Etkinlik: Enerji Tasarrufu Elçileri
 • Film Gösterimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Etkinlik: Sürdürülebilir Bir Dünya İçin
 • Ekoloji Atölyesi

Yöntemler

Eğitim programlarında, özellikle de ders dışı öğrenme ortamlarında bireylerin bizzat deneyimleyerek katıldığı etkinlikler, gitgide daha çok benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Kampların program tasarımında da bu prensip dikkate alınmaktadır. Etkinliklerde katılımcıların “yaparak” ve “deneyerek” yeteneklerini, yaratıcılığını ve bakış açısını kullanabilmesine, onları düşünmeye, sorgulamaya, ifade etmeye ve tartışmaya teşvik edilmesine özen gösterilmektedir.

Faydalar

Gençlerin içinde bulundukları ortamın dışına çıkarak farklı bir deneyim kazanmalarını sağlamak ve ekip çalışmaları ile hayata entegrasyonları hedeflenmektedir. Kamp eğitim programı bireysel oyunlara ve rekabete dayalı uygulamalara yönelik değil; birlikte ahenk içinde çalışarak ekip ruhunun öne çıkarılacağı bir biçimde tasarlanmıştır. Böylece öğrenciler hem ekip çalışmasının önemini kavramış olacaklar hem de bilimsel uğraşların ancak bir ekip çalışması ile başarı kazanacağını deneyimlemiş olacaklardır.