Tarihçe

TÜSSİDE, 1971 yılında üniversite ve sanayi iş birliğinin oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından önerilmiş olup 19 Temmuz 1980 tarih ve 17052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur. TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile hazırlanarak 29 Kasım 1983 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. Ağustos 2002 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığa doğrudan bağlı bir enstitü durumuna gelmiştir.

TÜSSİDE kurulduğu ilk yıllarda hem kamu hem de özel sektör yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek için pek çok eğitim düzenlemiş ve ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

2000’li yıllarda kamu yönetiminde reform süreçlerinin kurumlarda oluşturduğu stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol sistemlerinin kurulması gibi ihtiyaçlar nedeniyle bu alanlarda uzmanlık geliştirilerek kurumlara özgü çözümler içeren projeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte, iş hayatındaki bireylerin gelişimine yönelik eğitim programları devam ettirilmekle birlikte sektörlere özel araştırma projeleri de hayata geçirilmiştir.

Yeni teknolojilerin iş yapış biçimlerini hızla dönüştürdüğü günümüz dünyasında ise kritik öneme sahip olan kurumsal gelişim projeleri ile yönetim sistemlerinin analiz ve tasarımı, yetkinlik gelişim programları tasarım ve uygulaması, ulusal düzeyde strateji ve politika geliştirme konuları merkeze alınmıştır. TÜSSİDE, bu kapsamda projelerini Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı ve Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı alanlarında yürütmektedir.