Tarihçe

TÜSSİDE, 1971 yılında üniversite ve sanayi işbirliğinin oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından önerilmiştir. 1975 yılında tesislerin temeli atılmaya başlanmış ve enstitü yönetmeliği 1980 yılında Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enstitünün kuruluşunda özel sektörden Sakıp Sabancı, Vehbi Koç, Nejat Eczacıbaşı gibi değerli isimler yer alırken, kamu yönetiminden Maliye Bakanı Adnan Kahveci, TOBB Başkanı Ali Coşkun ve akademik camiadan ise Sabahattin Zaim’in büyük destekleri olmuştur.

Danışmanlık ve eğitim şirketlerinin yaygın olmadığı 1980’lerde, MEB ve TÜBİTAK ortaklığıyla kurulmuş olan TÜSSİDE, hem kamu hem de özel sektör yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek için pek çok eğitim düzenlemiş ve bu yolla ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonrasında yönetim geliştirme rehberliğine ihtiyaç duyulmuştur. TÜSSİDE, bu dönemde kamuda kurumsal yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik, kuruma özel çözümler içeren uzun soluklu projeler gerçekleştirmeye başlamıştır.

2004 yılı sonrasında, ülkemizdeki Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) kültürü ve kaynaklarının gelişmesiyle birlikte yönetimde Ar-Ge faaliyetlerine olan ihtiyaç öne çıkmıştır. Bu ihtiyaca yönelik alarak Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmiş ve TÜSSİDE, TÜBİTAK’a doğrudan bağlı bir enstitü haline gelmiştir.

Günümüzde, TÜSSİDE’de yönetim bilimleri alanında Ar-Ge içerikli Araştırma, Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim projeleri yürütmektedir.

Tarihçe filmini izlemek için aşağıdaki görsele tıklayınız.