Akıllı Sistemler

Veri miktarının hiç olmadığı kadar fazla ve bilgiye erişimin son derece hızlı olduğu günümüzde bu verileri doğru şekilde analiz etmek, bu analizleri karar mekanizmalarına dâhil etmek büyük önem kazanmıştır. Geleneksel olarak verinin bir sistemde toplanıp bunun analizi ile alınan kararlar yerini gerçek zamanlı veriyi dinamik bir şekilde yönetmeye bırakmıştır. Hayatın her alanında otonom sistemlerin gün geçtikçe daha çok kullanılması, akıllı sistem yatırımlarını daha da kritik kılmaktadır.

TÜSSİDE bu kapsamda, güvenli ve akıllı şehirleşme ile mobilite temalarını odağına alarak yürüttüğü projelerde matematiksel veya istatistiksel modellemenin ardından optimizasyon, simülasyon, yapay zeka vb. yöntemlerle analizler gerçekleştirir. Analiz sonuçlarına göre iyileştirilen sistem tasarımı ile yönetim etkinlik ve verimliliğinde artış hedeflenmektedir.

Bu kapsamdaki temel hizmetler şu şekildedir:

  • Karar Destek Sistem ve Süreçleri Analiz ve Tasarımı
  • Veri Yönetişimi Tasarımı
  • Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme
  • Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi
  • Etki Analizi
  • Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı