Sürdürülebilirlik

Küresel iklim krizi, hızlı nüfus artışı ve bunların neden olduğu kaynakların hızla tükenmesi problemi, iş ekosistemini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi gerekli kılmaktadır. TÜSSİDE bu kapsamda, iş ekosistemlerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik etkilerini analiz eder; iş ekosistemlerini geliştirme ve güçlendirmeye yönelik strateji, politika ve iş modelleri geliştirir; yönetişim yapıları tasarlar. Sanayinin dijital dönüşümü, tarımda dijital dönüşüm, gıda arz ve güvenliği, akıllı yaşam ve sağlık, güvenli ve akıllı şehirleşme ile AR-GE ve inovasyonda ticarileşme yolculuğunun güçlendirilmesi temaları öncelikli hizmet alanları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamdaki temel hizmetler şu şekildedir:

  • Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Etki Analizi
  • Yönetişim Tasarımı
  • Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi
  • Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı