Bilgisayar Mal Alımı İhalesi

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’nin proje yürütücülüğünde ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin proje ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Güdümlü Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Türkiye Açık Kaynak Platformu projesi İstanbul ve Kocaeli’nde kurulacak olan toplam 2 (iki) adet yazılım okulu için mal alımı (bilgisayar) ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/5 Gebze / Kocaeli adresinden veya www.bilisimvadisi.com.tr, www.istka.org.tr ve www.marka.org.tr, www.tusside.tubitak.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

İhale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhale dokümanı üzerinde “Zeyilname” yapılmıştır. Bu kapsamda Zeyilname Ekini içeren dokümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15.01.2021 saat 13:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bilisimvadisi.com.tr, www.tusside.tubitak.gov.tr, www.istka.org.tr ve www.marka.org.tr da yayınlanacaktır.

Teklifler, 15.01.2021 tarihinde, saat 13:00’da ve Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/5 Gebze / Kocaeli adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyasını indiriniz.

21.12.2020