Türkiye Taşkömürü Stratejik Planlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TÜSSİDE arasında gerçekleşen sözleşme kapsamında TTK Proje Ekibine TÜSSİDE uzmanları tarafından Stratejik Planlama Eğitimi verildi. Kamu sermayeli işletmeler için Stratejik Planlama Rehberinin dikkate alınarak tasarlandığı eğitimde, katılımcılara beş (5) yıllık geleceklerini planlamaya yönelik bilgiler verildi. 8 - 12 Ekim tarihlerinde gerçekleşen eğitimde Stratejik Yönetim Temel Kavramlar, SWOT PESTLE Analizi, Misyon-Vizyon-Değerler, Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Göstergeler gibi konular uygulamalı etkinliklerle aktarıldı.

19.10.2017