Şeker Master Planı Projesi Kapsamında Pancar Üretimi ve Maliyet Analizi Çalıştayları Gerçekleştiriliyor