Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi