Barış ÇARIKCI

Barış ÇARIKCI
Başuzman Araştırmacı

Barış ÇARIKCI, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilim Teknoloji Stratejileri alanında GYTE ve Endüstri Mühendisliği alanında ise İTÜ’de master yapmıştır. Stratejik Planlama, İstatistik, Veri Madenciliği, Proje Yönetimi, Norm Kadro, Reorganizasyon ve Nicel Araştırma Yöntemleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olup HEAŞ Norm Kadro ve Reorganizasyon, ASPB Stratejik Planlama, KYK Stratejik Planlama, EPDK Dış ve İç Paydaş Memnuniyeti, TKİ Performans Programı gibi 30‘dan fazla projede görev almıştır.

Uzmanlık Alanları:

  • Stratejik Planlama ve Performans Programı
  • Kurumsal Performans Yönetimi
  • Proje ve Risk Yönetimi
  • Yeniden Yapılandırma - Değişim Yönetimi
  • Norm Kadro - İşgücüPlanlaması
  • Süreç Yönetimi
  • PMP Sertifikasyonu ve Proje Yönetimi Yazılımları
  • İstatistik, Veri Madenciliği - SPSS Modeller
  • Anket Tasarımı, Değerlendirme ve Raporlama (Çalışan, Müşteri, Paydaş)