Ekibimiz

İsmail DOĞAN
Enstitü Müdürü

İsmail DOĞAN, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Procter & Gamble’da Süreç Mühendisi olarak başlamıştır. 2010 – 2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) projesinde iş analisti olarak çalışmış ve sonrasında PwC’de Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri biriminde danışman, müdür ve kıdemli müdür olarak 2016 yılına kadar görev yapmıştır. Enstitü Müdürü olarak göreve başlamadan önce, Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri’nde Kıdemli Müdür ve Direktör olarak çalışmış ve Türkiye'nin farklı sektörlerindeki birçok firmaya Dijital Dönüşüm yolculuklarında ve İş Süreçlerini Yeniden Yapılandırmalarında yardımcı olmuştur. 

 

Uzmanlık Alanları:

 • Program Yönetimi
 • Hedef İşletme Modeli Tasarımı
 • İş Süreçleri ve Teknoloji Dönüşümleri
 • İş Süreçleri Analizi, Modellemesi ve Optimizasyonu
 • Sistem Analizi Modellemesi ve Optimizasyonu
 • IT İş Çözümleri Uygulamaları

Selahattin ÇETİN
Enstitü Müdür Yardımcısı (İdari)

Selahattin ÇETİN, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2009 yılına kadar özel sektörde proje uygulama, ihale işlemleri, finansal hizmetler ve insan kaynakları yönetimi konularında çalıştı. TÜSSİDE İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı öncesinde 2009-2014 yılları arasında BOTAŞ International Ltd. şirketinde değişik kademelerde görev almıştır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • İK Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Satın Alma

Ali DOĞAN
Enstitü Müdür Yardımcısı (Akademik)

Ali DOĞAN, lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimine İTÜ İşletme bölümü Yönetim & Organizasyon alanında devam etmektedir. 2006-2012 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Departmanı’nda proje yöneticisi ve program yöneticisi olarak çalışmış; bu süreçte kurumun stratejik planlama, performans yönetimi, proje yönetimi, süreç analiz ve tasarımı, iç kontrol, kalite yönetimi vb. kurumsal gelişim projelerinde rol almıştır. 2012-2020 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği’nin Genel Müdürlüğünü yürütmüş, bu süreçte sivil toplumda kurumsallaşma üzerine temel süreçlerin tasarım ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmıştır. 

 

Uzmanlık Alanları:

 • Kurumsal Analiz, Tasarım ve Gelişim
 • Stratejik Yönetim
 • Proje & Program Yönetimi
 • Kalitatif & Kantitatif Araştırma Yöntemleri 
 • Sivil Toplumda Kurumsallaşma ve Kaynak Geliştirme

Bakı Doğa GÜNAY
Başuzman Araştırmacı

Bakı Doğa GÜNAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezundur. İş İdaresi, Finans ve Bankacılık konusunda Amerika’nın New York eyaletinde bulunan Hofstra Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Yüksek Lisans sonrası 8 sene Amerika’da Pazar Araştırmaları, Organizasyon, Raporlama, Finansal Hizmetler, İş Analistliği konularında çeşitli şirketlerde çalışmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönen Bakı Doğa GÜNAY, TÜSSİDE‘de görevine başlayana kadar Finansal Hizmetler ve Eğitim alanlarında Danışmanlık ve İş Geliştirme konularında deneyim edinmiştir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • İş Geliştirme
 • İş Analistliği
 • Stratejik Planlama
 • Pazarlama ve Satış Stratejileri
 • Pazar Araştırmaları, Trendlerin Saptanması
 • Kurumsal İlişkiler
 • İş, Pazarlama ve Proje Teklifleri Hazırlama
 • Operasyonel İş Süreçleri Analizi
 • Bilgi Teknolojileri ile Otomasyon

Barış ÇARIKCI
Başuzman Araştırmacı

Barış ÇARIKCI, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilim Teknoloji Stratejileri alanında GYTE ve Endüstri Mühendisliği alanında ise İTÜ’de master yapmıştır. Stratejik Planlama, İstatistik, Veri Madenciliği, Proje Yönetimi, Norm Kadro, Reorganizasyon ve Nicel Araştırma Yöntemleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olup HEAŞ Norm Kadro ve Reorganizasyon, ASPB Stratejik Planlama, KYK Stratejik Planlama, EPDK Dış ve İç Paydaş Memnuniyeti, TKİ Performans Programı gibi 30‘dan fazla projede görev almıştır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama ve Performans Programı
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Proje ve Risk Yönetimi
 • Yeniden Yapılandırma - Değişim Yönetimi
 • Norm Kadro - İşgücü Planlaması
 • Süreç Yönetimi
 • PMP Sertifikasyonu ve Proje Yönetimi Yazılımları
 • İstatistik, Veri Madenciliği - SPSS Modeller
 • Anket Tasarımı, Değerlendirme ve Raporlama (Çalışan, Müşteri, Paydaş)

Dr. Kirstin ÖZTÜRK
Başuzman Araştırmacı

Kirstin ÖZTÜRK, sağlık sektöründe 20 yılın üstünde deneyim sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Tayvan ve Türkiye’deki çalışmaları sağlık finansman, sağlık sigorta, kalite ve maliyet ölçümü, kalite geliştirme, performans yönetimi, stratejik planlama ve hastane yönetimini kapsamaktadır. Uluslararası Eğitim Okulu, Uluslararası Topluluk ve Sosyal Geliştirme Fakültesi mezunudur. Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. ABD Ulusal Sağlık Kalite Derneği (NAHQ) Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışanı (CPHQ) sertifika belgesine sahiptir. TÜSSİDE'de Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi alanının sorumluluğunu yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Sağlıkta Hastane Yönetimi
 • Performans Ölçüm ve Yönetimi
 • Sağlıkta Finansman Yönetimi
 • Uluslararası Kalite Standartları
 • Kalite İyileştirme Yöntemleri
 • Hasta Güvenliği
 • Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Politika Geliştirme

Doç. Dr. İsmail ÖNDEN
Başuzman Araştırmacı

İsmail ÖNDEN, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli akademik dergilerin yazarlığını ve hakemliğini üstlenmektedir. Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma Coğrafyası, Toplu Ulaşım, Yer Seçimi, Mekansal Karar Verme ve Karar Teorisi konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ulaştırma Coğrafyası
 • Toplu Ulaşım
 • Yer Seçimi
 • Mekansal Karar Verme
 • Karar Teorisi

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR
Başuzman Araştırmacı

  

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda doktora tez aşamasındadır. İletişim, sektörel strateji geliştirme, stratejik planlama, proje yönetimi, iş gücü analizi, kurum kültürü, öğretim programı tasarımı alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. TÜRKTOB, “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” Projesi gibi birçok projenin yürütücülüğünü yapmış, eğitimler vermiştir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Etkili İletişim ve Sunuş Becerileri
 • Kurum Kültürü
 • Stratejik Planlama
 • İş Gücü Analizi
 • Proje Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Eğitsel Etkinlik ve Uygulamalar
 • Bilim Kampları Yönetimi ve Program Tasarımı

Hanife BİLLERLİOĞLU
Başuzman Araştırmacı

  

Hanife BİLLERLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatının 9 yılını özel sektörde sağlık ve lojistik alanlarında görev alarak geçirdikten sonra 2014 yılından beri TÜSSİDE’de görev almaktadır. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Yönetimi, Tesis Yönetimi, Hasta Hakları ve Yönetimi, Hasta ve Çalışan Memnuniyet Yönetimi, Stok Yönetimi ve Malzeme Lojistiği, JCI, SHKS, EFQM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, İş & Yük Analizi, Kurumsal Değerler gibi konularda görev aldığı kurumlarda projeler yürütmüş, eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
 • Sağlık Süreçlerinin Analizi ve Geliştirilmesi
 • Sağlıkta Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Hasta Hakları ve Yönetimi
 • Müşteri ve Çalışan Memnuniyetlerinin Ölçümlenmesi ve Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi 

Dr. Hasan KARABAKKAL
Başuzman Araştırmacı

Dr. Hasan KARABAKKAL, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunudur. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Örgütsel Davranış bölümünde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. TÜSSİDE’deki görevi öncesinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde tam zamanlı araştırma görevlisi ve İTÜ Psikolojik Danışmanlık merkezinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır.

İşyerinde çalışan davranışları ve yöneticilik becerileri, işlevsel çatışma yönetim becerileri, değişim yönetimi, kurum kültürü gelişimi ve takım ruhu güçlendirme ile yetişkin eğitimine uygun öğrenme ve gelişim programı tasarımı, öğrenme sonuçlarının analiz ve değerlendirilmesi konularında çalışmaktadır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Yetkinlik Analizi ve Kurumsal Yetkinliklerin Modellenmesi
 • Sürdürülebilir Organizasyonel Kültür Gelişimi ve Değişim Yönetimi
 • Ar-Ge Kurumlarında İşlevsel Çatışma Yönetim Becerileri
 • İnsan Davranışlarının Psikometrik Modellemesi
 • Kurumlara Özgü Çalışan ve Yönetici Gelişim Programları Tasarımı
 • Eğitim ve Gelişim Programlarının Öğrenme Hedef Kazanımlarının Analiz ve Değerlendirilmesi
 • Sosyal Medya Kullanımı, Kimlik Gelişimi ve Algısı
 • Tekrarlı Ölçüm Analizleri
 • Nitel Veri Analizi (MAXQDA)

Hatice SEMİZ
Başuzman Araştırmacı

Hatice SEMİZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ve Uluslararası İktisat programı yan dal mezunudur. Kocaeli Üniversitesi İşletme/ Yönetim ve Organizasyon programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında TÜSSİDE'de uzman araştırmacı olarak çalışmıştır. Özel sektörde iki farklı kurumsal firmada farklı pozisyonlarda toplam 5 yıl çalıştıktan sonra 2017 Temmuz itibariyle TÜSSİDE'de başuzman araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, Performans Yönetimi, Norm Kadro, geniş katılımlı çalıştayların organizasyonu, moderatörlüğü, raporlaması konularında deneyim ve bilgi sahibi olup Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Teşkilatı Süreç Yönetim, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurumsal Gelişim ve Stratejik Yönetim, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Performans Programı gibi birçok projede görev almıştır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama
 • Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Norm Kadro

Yasemin BÜLBÜL
Başuzman Araştırmacı

Yasemin BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Stratejik yönetim, süreç yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, eğitim ihtiyaç analizi, proje yönetimi alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. 10 seneyi aşkın tecrübesiyle SGK Genel Sağlık Sigortası Strateji Belgesi Projesi,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Plan Projesi gibi pek çok projede görev almış, eğitim ve danışmanlık vermiştir.

Uzmanlık Alanları

 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Sürekli Kurumsal Gelişim ve Değişim Sistemi

Doç. Dr. Esengül SALTÜRK
Uzman Araştırmacı

  

Esengül SALTÜRK, lisans (2006), yüksek lisans (2007) ve doktora (2013) eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Amerika’da, Scranton Üniversitesinde bir yıl doktora sonrası çalışmalar yapmıştır.  Halen, uluslararası bilimsel dergilerin hakemliğini yapmakta ve Mathematical Reviews dergisinde yorum yazıları yazmaktadır. Matematiksel Modelleme, Cebirsel Kodlama Teorisi, Bulanık Cebir ve Sayılar Teorisi alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Cebirsel Kodlama Teorisi
 • Bulanık Cebir
 • Sayılar Teorisi
 • Matematiksel Modelleme

Merve SEFA
Uzman Araştırmacı

Merve SEFA, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümü mezunudur. Aynı üniversitenin Ekonometri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış ve doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Enerji alanında faaliyet gösteren bir Ar-Ge firmasında 2013-2020 yılları arasında proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Proje Planlama, Değerlendirme ve Raporlaması, Süreç Takibi, Model Belirleme, Öngörü Yöntemleri, İstatistiksel Analiz Yöntemleri, Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Proje Yönetimi
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Zaman Serileri Analizi
 • Veri Analizi
 • Oynaklık
 • E-Views

Mesut SAMASTI
Uzman Araştırmacı

Mesut SAMASTI, Yıldız Teknik Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerinin 6 yılını lojistik sektöründe farklı kademelerde çalışarak geçirmiştir. Lojistik performans takip ve analizi, süreç iyileştirme, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ağ tasarımı, ön fizibilite ve modelleme  konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. İETT “Esnek Toplu Ulaşım Modeli Projesi” ile UDHB’ye bağlı Tershaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü “Kıyılarımızda Güvenli Barınma ve Bağlama Alanlarının Etüdü" projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. İETT'nin, Toplu Taşıma Odaklı İstanbul  Trafik Planlaması gibi lojistik ve ulaştırma projelerinde görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Lojistik Yönetimi
 • Eğitim Tasarımı
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Süreç Yönetimi

Onur YILMAZ
Uzman Araştırmacı

Onur YILMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Sistem Mühendisliği Programı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Doktora Programı’nda öğrenimine devam etmektedir. 2010 - 2017 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.  Tersine lojistik, ağ tasarımı, optimizasyon, çok ölçütlü karar verme, tedarik zinciri yönetimi, tesis tasarımı ve planlaması alanlarında deneyim sahibidir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Tersine Lojistik
 • Ağ Tasarımı
 • Optimizasyon
 • Çok Ölçütlü Karar Verme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tesis Tasarımı ve Planlaması

Seda CELEP
Uzman Araştırmacı

Seda CELEP, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Yönetim ve Strateji bölümünde doktora eğitimine devam etmekte olup tez aşamasında bulunmaktadır. Özel sektörde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim departmanlarında deneyim sahibi olduktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi'nde 4.5 yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi sırasında üniversitenin stratejik yönetim çalışmalarında ve uluslararası bilimsel kongrelerin düzenlemesinde çeşitli görevler almıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Yönetim
 • Ekolojik İnovasyon
 • Ekolojik Pazarlama
 • Biyomimikri

Dr. Serkan EREBAK
Uzman Araştırmacı

Serkan EREBAK, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış (İng.) doktora programını tamamlamıştır.  Çeşitli kamu kurumlarında Psikolog olarak çalışmıştır ve çalışan eğitimi konusunda projeler yürütmüştür. Yarı zamanlı olarak üniversitelerde Endüstri Psikolojisi ve Örgütsel Davranış alanında dersler vermiştir. Akademik çalışmalarına devam etmekte ve çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme
 • Çalışma Ortamlarında İnsan-Robot Etkileşimi

Sümeyra ZOR KÖSTERELİ 
Uzman Araştırmacı

Sümeyra KÖSTERELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik (İngilizce) lisans ve yüksek lisans programları mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde doktora tez aşamasındadır. TÜSSİDE’deki görevi öncesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarda bulunmuştur.  

Kurumsal yetkinlik modellemesi, yöneticilere yönelik öğrenme gelişim programları tasarımı, kurum kültürü gelişimi, stratejik planlama ile çalışan memnuniyetini ve bağlılığını güçlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.

Uzmanlık Alanları

 • Yetkinlik Analizi ve Kurumsal Yetkinlik Modellemesi
 • Özgün Yetkinlik Geliştirme Program Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi (Çalışan ve Yönetici Yetkinlikleri, Liderlik Geliştirme)
 • Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Çalışan Analitiği Modellemesi
 • Sürdürülebilir Kurumsal Gelişim
 • Stratejik Planlama
 • Nitel veri analizi (MAXQDA)
 • Nicel Veri Analizi (SPSS)

Yakup AS
Uzman Araştırmacı

Yakup AS, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Mühendislik Yönetimi alanında Amerika’nın Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede bir süre araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde başlamış olduğu Doktora eğitimine hali hazırda devam etmektedir. Marmaray ve Türk Hava Yolları A.O. gibi kurum ve projelerde proje & program ve süreç yönetimi, anlaşma yönetimi gibi alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, Proje Yönetim Profesyoneli (PMP) ve Altı Sigma Kara Kuşak (CSSBB) uzmanlıklarına sahiptir.

Uzmanlık Alanları:

 • Proje & Program Yönetimi
 • Anlaşma Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Süreç Geliştirme
 • İstatistik

Cemre Nur YILMAZ
Araştırmacı

Cemre Nur YILMAZ, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümü mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir. İş Analizi, Karar Destek Sistemleri, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Örgütlerde Dijital Dönüşüm Hazırlık ve Olgunluk Belirleme konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • İş Analizi
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Optimizasyon
 • Makine Öğrenmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Sistem Hazırlık ve Olgunluk Modelleri

Gözde METİN
Araştırmacı

Gözde METİN, Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümü mezunudur. Ayrıca, İşletme (İng.) bölümünde Çift Anadal Programını tamamlamıştır. Özel sektörde yönetim danışmanlığı kapsamında Stratejik Yönetim, Kurumsal Süreç Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, İş Analizi, Kurumsal İletişim Yönetimi alanlarında projeler yürütmüş; Norm Kadro, Kurumsal Risk Yönetimi, Organizasyonel Yapılandırma, Mükellef Deneyimi Yönetimi, Eğitim Yönetim Sistemi gibi konularda projelerde görev almıştır. Kurumsal Gelişim ve Yönetim alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Yönetim
 • Kurumsal Süreç Yönetimi
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Norm Kadro Planlaması
 • Proje Yönetimi
 • İş Analizi

Mehmet AKDENİZ
Araştırmacı

Mehmet Akdeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Ölçme ve Veri Analitiği alanında yüksek lisans programında proje aşamasındadır. Özel sektörde Türkiye’nin önde gelen firmalarının birisinde “Finansal Raporlama ve Analiz Uzman Yardımcısı” ile “Kredi Risk Yönetimi Uzmanı” pozisyonlarında görev almıştır. Finansal Raporlama, Veri Analizi, Mali Denetim ve Kredi Risk Yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Veri Analizi
 • Finansal Analiz ve Raporlama
 • Finansal ve Mali Denetim
 • İş İlişkileri Yönetimi
 • Kurumsal Kredi Risk Yönetimi
 • Türev Araçları

Müge KOCAHAN
Araştırmacı

Müge KOCAHAN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi İşletme / Uluslararası İşletmecilik programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 baş denetçisidir. Özel sektörde farklı firmalarda kalite kontrol, yönetim sistemleri, süreç yönetimi, stratejik yönetim, kurumsal performans yönetimi alanlarında 7 yıl boyunca çalışmış ve bu konularda eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

 • Kalite Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi

Zeynep ÖZKAYA
Araştırmacı

Zeynep ÖZKAYA, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Lojistik Yönetimi bölümünden Çift Anadal Programı eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra Hollanda ve Belçika limanlarında çalışmalar yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans tez aşamasındadır. Simülasyon, Süreç Analizi, Veri Analizi, İş Etüdü, Depo Yönetimi ve Yöneylem Araştırması konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Simülasyon
 • Süreç Analizi
 • Veri Analizi
 • İş Etüdü
 • Depo Yönetimi
 • Yöneylem Araştırması