Ekibimiz

İsmail DOĞAN
Enstitü Müdürü

İsmail DOĞAN, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Procter & Gamble’da Süreç Mühendisi olarak başlamıştır. 2010 – 2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) projesinde iş analisti olarak çalışmış ve sonrasında PwC’de Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri biriminde danışman, müdür ve kıdemli müdür olarak 2016 yılına kadar görev yapmıştır. Enstitü Müdürü olarak göreve başlamadan önce, Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri’nde Kıdemli Müdür ve Direktör olarak çalışmış ve Türkiye'nin farklı sektörlerindeki birçok firmaya Dijital Dönüşüm yolculuklarında ve İş Süreçlerini Yeniden Yapılandırmalarında yardımcı olmuştur. 

 

Uzmanlık Alanları:

 • Program Yönetimi
 • Hedef İşletme Modeli Tasarımı
 • İş Süreçleri ve Teknoloji Dönüşümleri
 • İş Süreçleri Analizi, Modellemesi ve Optimizasyonu
 • Sistem Analizi Modellemesi ve Optimizasyonu
 • IT İş Çözümleri Uygulamaları

Ali DOĞAN
Enstitü Müdür Yardımcısı (Akademik)

Ali DOĞAN, lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimine İTÜ İşletme bölümü Yönetim & Organizasyon alanında devam etmektedir. 2006-2012 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Departmanı’nda proje yöneticisi ve program yöneticisi olarak çalışmış; bu süreçte kurumun stratejik planlama, performans yönetimi, proje yönetimi, süreç analiz ve tasarımı, iç kontrol, kalite yönetimi vb. kurumsal gelişim projelerinde rol almıştır. 2012-2020 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği’nin Genel Müdürlüğünü yürütmüş, bu süreçte sivil toplumda kurumsallaşma üzerine temel süreçlerin tasarım ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmıştır.   

Uzmanlık Alanları:

 • Kurumsal Analiz, Tasarım ve Gelişim
 • Stratejik Yönetim
 • Proje & Program Yönetimi
 • Kalitatif & Kantitatif Araştırma Yöntemleri 
 • Sivil Toplumda Kurumsallaşma ve Kaynak Geliştirme

Mustafa KAHRAMAN
Enstitü Müdür Yardımcısı V. (İdari)

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995-1997 yılları arasında Türkiye İmar Bankası A.Ş. de Teftiş Kurulu Başkanlığında Uzman Yardımcısı, 1997-2001 yılları arasında Egebank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, 2001-2002 yılları arasında Birleşik Fon Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, 2002-2003 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, 2003-2008 yılları arasında Sahrayı Cedit Şubesinde Müdür Yardımcısı, 2008-2013 yılları arasında Kartal ve Tuzla Sanayi Şubelerinde Müdür olarak görev almıştır. 2014-2022 yılları arasında TÜBİTAK-TÜSSİDE’de Harcama Yetkilisi, Mali İşler Koordinatörlüğü, Gerçekleştirme Görevlisi, Bütçe Birim Sorumlusu, Satınalma Sorumlusu, İK Bordro ve SGK görevlerini yürütmüş olup, 2022 yılı Eylül ayından itibaren; Mali İşler Koordinatörlüğü, Gerçekleştirme Görevlisi, Bütçe Birim Sorumlusu görevleriyle birlikte Enstitü Müdür Yardımcılığı (idari) görevini vekâleten yürütmeye başlamıştır. 

 

Uzmanlık Alanları:

 • Mali İşler Koordinasyonu ve Yönetimi
 • Muhasebe
 • Gerçekleştirme
 • Bütçe
 • Finans
 • Satınalma Yönetimi
 • İK Yönetimi
 • SMMM,
 • Bağımsız Denetçi

Bakı Doğa GÜNAY
Başuzman Araştırmacı

Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı Grubu Koordinatörü

Bakı Doğa GÜNAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezundur. İş İdaresi, Finans ve Bankacılık konusunda Amerika’nın New York eyaletinde bulunan Hofstra Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Yüksek Lisans sonrası 8 sene Amerika’da Pazar Araştırmaları, Organizasyon, Raporlama, Finansal Hizmetler, İş Analistliği konularında çeşitli şirketlerde çalışmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönen Bakı Doğa GÜNAY, TÜSSİDE‘de görevine başlayana kadar Finansal Hizmetler ve Eğitim alanlarında Danışmanlık ve İş Geliştirme konularında deneyim edinmiştir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • İş Geliştirme
 • İş Analistliği
 • Stratejik Planlama
 • Pazarlama ve Satış Stratejileri
 • Pazar Araştırmaları, Trendlerin Saptanması
 • Kurumsal İlişkiler
 • İş, Pazarlama ve Proje Teklifleri Hazırlama
 • Operasyonel İş Süreçleri Analizi
 • Bilgi Teknolojileri ile Otomasyon

Hatice SEMİZ
Başuzman Araştırmacı
Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı Grubu Koordinatörü

Hatice SEMİZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ve Uluslararası İktisat programı yan dal mezunudur. Kocaeli Üniversitesi İşletme/ Yönetim ve Organizasyon programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında TÜSSİDE'de uzman araştırmacı olarak çalışmıştır. Özel sektörde iki farklı kurumsal firmada farklı pozisyonlarda toplam 5 yıl çalıştıktan sonra 2017 Temmuz itibariyle TÜSSİDE'de başuzman araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, Performans Yönetimi, Norm Kadro, geniş katılımlı çalıştayların organizasyonu, moderatörlüğü, raporlaması konularında deneyim ve bilgi sahibi olup Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Teşkilatı Süreç Yönetim, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurumsal Gelişim ve Stratejik Yönetim, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Performans Programı gibi birçok projede görev almıştır.  

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama
 • Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Norm Kadro

Barış ÇARIKCI
Kıdemli Başuzman Araştırmacı

Barış ÇARIKCI, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilim Teknoloji Stratejileri alanında GYTE ve Endüstri Mühendisliği alanında ise İTÜ’de master yapmıştır. Stratejik Planlama, İstatistik, Veri Madenciliği, Proje Yönetimi, Norm Kadro, Reorganizasyon ve Nicel Araştırma Yöntemleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olup HEAŞ Norm Kadro ve Reorganizasyon, ASPB Stratejik Planlama, KYK Stratejik Planlama, EPDK Dış ve İç Paydaş Memnuniyeti, TKİ Performans Programı gibi 30‘dan fazla projede görev almıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama ve Performans Programı
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Proje ve Risk Yönetimi
 • Yeniden Yapılandırma - Değişim Yönetimi
 • Norm Kadro - İşgücü Planlaması
 • Süreç Yönetimi
 • PMP Sertifikasyonu ve Proje Yönetimi Yazılımları
 • İstatistik, Veri Madenciliği - SPSS Modeller
 • Anket Tasarımı, Değerlendirme ve Raporlama (Çalışan, Müşteri, Paydaş)

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR
Başuzman Araştırmacı

  

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda doktora tez aşamasındadır. İletişim, sektörel strateji geliştirme, stratejik planlama, proje yönetimi, iş gücü analizi, kurum kültürü, öğretim programı tasarımı alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. TÜRKTOB, “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” Projesi gibi birçok projenin yürütücülüğünü yapmış, eğitimler vermiştir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Etkili İletişim ve Sunuş Becerileri
 • Kurum Kültürü
 • Stratejik Planlama
 • İş Gücü Analizi
 • Proje Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Eğitsel Etkinlik ve Uygulamalar
 • Bilim Kampları Yönetimi ve Program Tasarımı

Hanife BİLLERLİOĞLU
Başuzman Araştırmacı

  

Hanife BİLLERLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatının 9 yılını özel sektörde sağlık ve lojistik alanlarında görev alarak geçirdikten sonra 2014 yılından beri TÜSSİDE’de görev almaktadır. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Yönetimi, Tesis Yönetimi, Hasta Hakları ve Yönetimi, Hasta ve Çalışan Memnuniyet Yönetimi, Stok Yönetimi ve Malzeme Lojistiği, JCI, SHKS, EFQM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, İş & Yük Analizi, Kurumsal Değerler gibi konularda görev aldığı kurumlarda projeler yürütmüş, eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
 • Sağlık Süreçlerinin Analizi ve Geliştirilmesi
 • Sağlıkta Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Hasta Hakları ve Yönetimi
 • Müşteri ve Çalışan Memnuniyetlerinin Ölçümlenmesi ve Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi 

Doç. Dr. İsmail ÖNDEN
Başuzman Araştırmacı

İsmail ÖNDEN, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli akademik dergilerin yazarlığını ve hakemliğini üstlenmektedir. Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma Coğrafyası, Toplu Ulaşım, Yer Seçimi, Mekansal Karar Verme ve Karar Teorisi konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ulaştırma Coğrafyası
 • Toplu Ulaşım
 • Yer Seçimi
 • Mekansal Karar Verme
 • Karar Teorisi

Sümeyra ZOR KÖSTERELİ 
Başuzman Araştırmacı

Sümeyra KÖSTERELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik (İngilizce) lisans ve yüksek lisans programları mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde doktora tez aşamasındadır. TÜSSİDE’deki görevi öncesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarda bulunmuştur.  

Kurumsal yetkinlik modellemesi, yöneticilere yönelik öğrenme gelişim programları tasarımı, kurum kültürü gelişimi, stratejik planlama ile çalışan memnuniyetini ve bağlılığını güçlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.

Uzmanlık Alanları

 • Yetkinlik Analizi ve Kurumsal Yetkinlik Modellemesi
 • Özgün Yetkinlik Geliştirme Program Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi (Çalışan ve Yönetici Yetkinlikleri, Liderlik Geliştirme)
 • Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Çalışan Analitiği Modellemesi
 • Sürdürülebilir Kurumsal Gelişim
 • Stratejik Planlama
 • Nitel veri analizi (MAXQDA)
 • Nicel Veri Analizi (SPSS)

Yasemin BÜLBÜL
Başuzman Araştırmacı

Yasemin BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Stratejik yönetim, süreç yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, eğitim ihtiyaç analizi, proje yönetimi alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. 10 seneyi aşkın tecrübesiyle SGK Genel Sağlık Sigortası Strateji Belgesi Projesi,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Plan Projesi gibi pek çok projede görev almış, eğitim ve danışmanlık vermiştir.

Uzmanlık Alanları

 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Sürekli Kurumsal Gelişim ve Değişim Sistemi

Mesut SAMASTI
Kıdemli Uzman Araştırmacı

Mesut SAMASTI, Yıldız Teknik Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerinin 6 yılını lojistik sektöründe farklı kademelerde çalışarak geçirmiştir. Lojistik performans takip ve analizi, süreç iyileştirme, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ağ tasarımı, ön fizibilite ve modelleme  konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. İETT “Esnek Toplu Ulaşım Modeli Projesi” ile UDHB’ye bağlı Tershaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü “Kıyılarımızda Güvenli Barınma ve Bağlama Alanlarının Etüdü" projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. İETT'nin, Toplu Taşıma Odaklı İstanbul  Trafik Planlaması gibi lojistik ve ulaştırma projelerinde görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Lojistik Yönetimi
 • Eğitim Tasarımı
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Süreç Yönetimi

Onur YILMAZ
Kıdemli Uzman Araştırmacı

Onur YILMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Sistem Mühendisliği Programı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Doktora Programı’nda öğrenimine devam etmektedir. 2010 - 2017 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.  Tersine lojistik, ağ tasarımı, optimizasyon, çok ölçütlü karar verme, tedarik zinciri yönetimi, tesis tasarımı ve planlaması alanlarında deneyim sahibidir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Tersine Lojistik
 • Ağ Tasarımı
 • Optimizasyon
 • Çok Ölçütlü Karar Verme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tesis Tasarımı ve Planlaması

Seda CELEP
Kdemli Uzman Araştırmacı

Seda CELEP, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Yönetim ve Strateji bölümünde doktora eğitimine devam etmekte olup tez aşamasında bulunmaktadır. Özel sektörde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim departmanlarında deneyim sahibi olduktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi'nde 4.5 yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi sırasında üniversitenin stratejik yönetim çalışmalarında ve uluslararası bilimsel kongrelerin düzenlemesinde çeşitli görevler almıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Yönetim
 • Ekolojik İnovasyon
 • Ekolojik Pazarlama
 • Biyomimikri

Yakup AS
Kıdemli Uzman Araştırmacı

Yakup AS, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Mühendislik Yönetimi alanında Amerika'da bulunan Old Dominion Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede bir süre araştırma ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde başlamış olduğu Doktora eğitimine hali hazırda devam etmektedir. Çalışma hayatında daha önce Marmaray ve Türk Hava Yolları A.O. gibi kurum ve projelerde proje & program ve süreç yönetimi, anlaşma yönetimi gibi alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, Proje Yönetim Profesyoneli (PMP) ve Altı Sigma Kara Kuşak (CSSBB) uzmanlıklarına sahiptir.

Uzmanlık Alanları:

 • Proje & Program Yönetimi
 • Altı Sigma
 • Süreç Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Organizasyonel Yapılanma ve Norm Kadro
 • Bakım Yönetimi
 • Fizibilite Analizi

Ayşenur YALINKILIÇ
Uzman Araştırmacı

  

Ayşenur YALINKILIÇ, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji alanında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi işletme bölümünde yönetim alanında doktora eğitimi sürmektedir. Daha önce Yeryüzü Doktorları Derneğinde kurumsal iletişim alanında yönetici olarak çalışmıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Örgütsel Davranış
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Nicel Veri Analizi
 • Kurumsal İletişim

Mehmet Fatih CABIOĞLU
Uzman Araştırmacı

  

Mehmet Fatih CABIOĞLU, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Er-Ah Havacılık gibi havacılık sektöründe faaliyet gösteren farklı firmalarda Süreç Yönetimi, Ar-Ge Proje Yönetimi ve Kalite Yönetimi gibi alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Proje Yönetim Profesyoneli (PMP) sertifikasına sahiptir.

Uzmanlık Alanları:

 • Süreç Yönetimi
 • Ar-Ge Proje Yönetimi
 • İş Analizi
 • Kalite Yönetimi

Merve SEFA
Uzman Araştırmacı

Merve SEFA, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümü mezunudur. Aynı üniversitenin Ekonometri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış ve doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Enerji alanında faaliyet gösteren bir Ar-Ge firmasında 2013-2020 yılları arasında proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Proje Planlama, Değerlendirme ve Raporlaması, Süreç Takibi, Model Belirleme, Öngörü Yöntemleri, Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Proje Yönetimi
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Zaman Serileri Analizi
 • Veri Analizi
 • Volatilite
 • E-Views, SPSS

Selin AKSAÇ
Uzman Araştırmacı

Selin AKSAÇ, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, İşletme çift ana dal lisans ve İşletme Yöneticiliği yüksek lisans programları mezunudur. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yüksek lisansına devam etmekte olup tez aşamasındadır. 2014-2018 yılları arasında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de HTA Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’nde; satış etkinliği ve geliştirme, planlama, raporlama ve analiz, iş analitiği ve iş geliştirme, süreç tasarımı, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında Uzman olarak görev almıştır. 2018-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nde Öğretim Görevlisi olarak, kurumsal değerlendirme, araştırma üniversitesi akademik performans değerlendirme, stratejik plan, kalite yönetimi gibi birçok süreçte etkin rol almıştır. 2021 itibariyle TÜSSİDE’de temel olarak uzmanlık alanları doğrultusunda kurumsal ve sektörel projelerde görev almaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • İş Analizi
 • İş Analitiği ve İş Geliştirme
 • İş Modeli Tasarımı
 • Süreç Tasarımı ve Organizasyonel Yapılanma
 • Stratejik Planlama
 • Veri Madenciliği
 • Etkinlik Değerlendirme ve Veri Zarflama
 • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Çok Kriterli Karar Verme

Dr. Serkan EREBAK
Uzman Araştırmacı

Serkan EREBAK, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış (İng.) doktora programını tamamlamıştır.  Çeşitli kamu kurumlarında Psikolog olarak çalışmıştır ve çalışan eğitimi konusunda projeler yürütmüştür. Yarı zamanlı olarak üniversitelerde Endüstri Psikolojisi ve Örgütsel Davranış alanında dersler vermiştir. Akademik çalışmalarına devam etmekte ve çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme
 • Çalışma Ortamlarında İnsan-Robot Etkileşimi

Ahmet Umur ÖZSOY
Araştırmacı

Ahmet Umur ÖZSOY, lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsünde Finansal Matematik alanında devam etti. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Finansta makine öğrenmesi ve hesaplamalı finans alanlarında araştırmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Finans Mühendisliği
 • Finansal Optimizasyon
 • Finansta Makine Öğrenmesi
 • Hesaplamalı Finans

Aladdin DEMİRKAN
Araştırmacı

Aladdin DEMİRKAN, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümünden Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans hayatının son yılında, özel sektörde Türkiye’nin en büyük otomotiv ve sanayi firmalarında proje çalışmalarında bulunmuştur. İş Analizi, Süreç İyileştirme, Sistem Simülasyonu, Hat Dengeleme, Kurumsal Dijital Olgunluk Seviyesi Belirleme, Karar Destek Sistemleri Oluşturma ve Maliyet Analizi Tahmin Modelleri Geliştirme konularında deneyim sahibidir. Kurumsal Gelişim ve Yönetim alanında aktif olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Süreç İyileştirme
 • Sistem Simülasyonu
 • Hat Dengeleme
 • Dijital Olgunluk Seviyesi Belirleme
 • Karar Destek Sistemleri
 • Maliyet Analizi

Batın BİROL
Araştırmacı

Batın Birol lisans eğitimini, Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik (İNG) ve İşletme (İNG) bölümlerinde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde devam etmekte olup, tez aşamasındadır.  2016-2017 yıllarında arasında tehlikeli madde lojistiği üzerine, 2019-2021 yıllarında ise yurtiçi ve yurtdışı konteyner terminallerinde; operasyon planlama, süreç yönetimi, kaynak ve performans yönetimi, değişim yönetimi vb. çalışmalarda bulunmuştur. Ek olarak, ürün ve hizmet geliştirme, satış ve pazarlama alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Terminal Operasyon Planlaması
 • Terminal Operasyon Sistemleri (TOS)
 • Kaynak Yönetimi
 • Operasyonel Süreç Modellemesi
 • Lojistik Süreçlerde Değişim Yönetimi
 • Tehlikeli Madde Lojistiği

Betül MUTLU
Araştırmacı

Betül MUTLU, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. 2017 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünde başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2019’da tamamlamış ve aynı sene doktora çalışmalarına başlamıştır. 2014-2018 yılları arasında kamu ve özel sektörde çalışmış, 2018-2021 yılları arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2021 yılı Haziran ayından itibaren TÜSSİDE bünyesinde çalışmakta olup Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora tez aşamasındadır. Endüstri 4.0, tedarik zinciri yönetimi (LNG tedarik zinciri, biyokütle tedarik zinciri), optimizasyon konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Endüstri 4.0
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (LNG tedarik zinciri, biyokütle tedarik zinciri),
 • Optimizasyon

İrfan Caner KAYA
Araştırmacı

İrfan Caner KAYA Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans programını tamamlamış ve aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, İsveç’te bir süre demiryolu altyapı projesinde görev almıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Optimizasyon Algoritması Geliştirme
 • Simülasyon
 • Demiryolu Taşımacılığı
 • Yöneylem Araştırması
 • Veri Analizi

 

Mahmut Esad ÖZKİRAZ
Araştırmacı

Mahmut Esad ÖZKİRAZ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek onur derecesi ile bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı zamanda, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde Yan dal Programını tamamlamıştır. Zorunlu stajını Türkiye’nin en büyük Savunma Sanayi şirketinde yapmıştır. Lisans hayatında, üniversite tarafından desteklenen kapsamlı bir projede görev almıştır. İş Etüdü, Süreç Analizi, Süreç Geliştirme konularında bilgi sahibidir. Kurumsal Gelişim Araştırma ve Danışmanlık Grubu'nda aktif olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Süreç Analizi
 • İş Etüdü
 • Süreç Geliştirme

Mehmet AKDENİZ
Araştırmacı

Mehmet Akdeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Ölçme ve Veri Analitiği bölümü yüksek lisans mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Özel sektörde Türkiye’nin önde gelen firmalarından bir tanesinde “Finansal Raporlama ve Analiz Uzman Yardımcısı” ile “Kredi Risk Yönetimi Uzmanı” pozisyonlarında görev almıştır. Süreç Yönetimi, Finansal Raporlama, Veri Analizi, Mali Denetim ve Kredi Risk Yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama
 • Veri Analizi
 • Finansal Analiz ve Raporlama
 • Finansal ve Mali Denetim
 • İş İlişkileri Yönetimi
 • Kurumsal Kredi Risk Yönetimi
 • Türev Araçları

Mehmet AKKOÇ
Araştırmacı

Mehmet AKKOÇ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Aynı zamanda, Psikoloji bölümünde Çift Anadal Programını başarıyla tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kamuda ve özel sektörde “Yönetim Analisti” olarak yetenek yönetimi, endüstriyel ilişkiler ve insan kaynakları, ticari strateji ve politika oluşturma,  ekonomik performans yönetimi ve stratejik yönetim konularında bilgi ve deneyim kazanmıştır.

Uzmanlık Alanları:

 • Yetenek Yönetimi 
 • Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları
 • Ticari Politika ve Proje Yönetimi
 • Ekonomik Performans Yönetimi
 • Stratejik Yönetim

 


Merve YÜKSEL
Araştırmacı

Merve YÜKSEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi (Central of Applied Data Science / CADS) bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Aynı çatı altında çeşitli eğitim programlarının yürütücülüğünü yerine getirdi. Merve Yüksel; insan kaynakları yönetimi, iş analitiği ve iş zekâsı, akıllı şehirler, R  (veri görselleştirme ve manipülasyonu, olgu-olay çalışmaları), Python (veri manipülasyonu üzerine içerik oluşturma) konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Veri Analizi
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Veri Bilimi
 • İş Analizi

Muhammed Emin USLU
Araştırmacı

Muhammed Emin USLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına lojistik sektöründe Makro Planlama ve Ağ Yönetimi departmanında başlamıştır. Çelik bobin tavlama hattı projesinde yer almıştır ve hat verimliliğini arttırmak üzerine çalışmalar yapmıştır. Optimizasyon, Veri Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi ve Yalın Üretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Optimizasyon
 • Veri Analizi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Yalın Üretim

Serkan KIDIR
Araştırmacı

Serkan KIDIR, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Savunma sanayi sektöründe proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Proje yönetimi, stratejik planlama, sosyal ağ analizi, süreç ve iş analizi, çok kriterli karar analizi, karar destek sistemleri, veri analizi, makine öğrenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Proje Yönetimi 
 • Stratejik Planlama
 • Sosyal Ağ Analizi
 • Süreç ve İş Analizi
 • Çok Kriterli Karar Analizi
 • Karar Destek Sistemleri
 • Veri Analizi
 • Makine Öğrenmesi

Sümeyye ÖZTÜRK
Araştırmacı

Sümeyye ÖZTÜRK, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Çift Anadal Programı ile Tarih lisans eğitimini tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kurumsal Dönüşüm, Süreç Yönetimi ve Sosyal Politikalar alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Kamu Yönetiminde Yapılanmalar
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Politika Analizi
 • Sosyal Politikalar

Yakup KAPAR
Araştırmacı

Yakup KAPAR, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümünden mezun olmuştur. Stok yönetimi verimliliğini artırmak amacıyla zaman serisi analizi ve üretimde makine çizelgelemesi çalışmalarında yer almıştır. Ayrıca, iş standartlaştırma, kurumsal süreç yönetimi, organizasyonel yapılanma konularında bilgi ve deneyim sahibidir. Kurumsal Gelişim Araştırma ve Danışmanlık Grubu'nda çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Çizelgeleme
 • Tahminleme
 • Kurumsal Süreç Yönetimi
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Proje Yönetimi

 


Zeynep ÖZKAYA
Araştırmacı

Zeynep ÖZKAYA, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Lojistik Yönetimi bölümünden Çift Anadal Programı eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra Hollanda ve Belçika limanlarında çalışmalar yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans tez aşamasındadır. Simülasyon, Süreç Analizi, Veri Analizi, İş Etüdü, Depo Yönetimi ve Yöneylem Araştırması konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Simülasyon
 • Süreç Analizi
 • Veri Analizi
 • İş Etüdü
 • Depo Yönetimi
 • Yöneylem Araştırması

Zülfiye DERİN
Araştırmacı

Zülfiye DERİN, 2019 yılında Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng.) bölümünden Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi programında devam etmektedir. Çalışma hayatına savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir firmada Proje Yöneticisi olarak başlamıştır. Proje ve program yönetimi, konfigürasyon yönetimi, performans analizi, çok kriterli karar verme, süreç analizi ve tasarımı alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Proje Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Süreç Analizi ve Tasarımı
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • İstatistik
 • İş Analizi