Kalite Politikamız

Enstitümüz; özgün ve bilimsel yöntemler kullanarak sektörel, bölgesel ve kurumsal boyutta değer üretecek AR-GE içerikli araştırma, eğitim ve danışmanlık projelerini ulusal öncelikli alanlarda odaklar.

Tüm faaliyetlerinin temelini uzmanlaşmış insan kaynağının oluşturduğuna inanan Enstitü Yönetimi, bu yaklaşımla Enstitü personelinin bilgi ve tecrübelerinin gelişmesi için gerekli alt yapıyı sağlamayı amaçlar.

TÜSSİDE, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için Yönetimin liderliğinde kurgulanmış sistematik bir işleyişi uygular.

Tabii olduğu yasal şartlar çerçevesinde kurum ve bireylerin ihtiyaçlarını öngörerek karşılayan, sürdürülebilir yönetim hizmetleri ile paydaşlarına memnuniyet sağlamayı taahhüt eder.

DEĞERLERİMİZ

BİLİMSELLİK

Başarının bilimsel kaynaklardan beslenmesi gerektiğinin farkındadır.

ÖZGÜNLÜK

Benzerliklerden uzaklaşıp, özgünlüğü teşvik eder.

GÜVENİLİRLİK

Tüm paydaşların güvenini kazanmayı esas kabul eder.

ŞEFFAFLIK

Çalışmalarda şeffaf olmayı ve hesap verilebilirliği benimser.

KATILIMCILIK

Tüm paydaşların çözüm sürecine katkı sağlayacağını esas kabul eder.