Kirstin ÖZTÜRK

Kirstin ÖZTÜRK
Başuzman Araştırmacı

Kirstin ÖZTÜRK, sağlık sektöründe 20 yılın üstünde deneyim sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Tayvan ve Türkiye’deki çalışmaları sağlık finansman, sağlık sigorta, kalite ve maliyet ölçümü, kalite geliştirme, performans yönetimi, stratejik planlama ve hastane yönetimini kapsamaktadır. Uluslararası Eğitim Okulu, Uluslararası Topluluk ve Sosyal Geliştirme Fakültesi mezunudur. Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. ABD Ulusal Sağlık Kalite Derneği (NAHQ) Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışanı (CPHQ) sertifika belgesine sahiptir. TÜSSİDE'de Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi alanının sorumluluğunu yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları:

  • Sağlıkta Hastane Yönetimi
  • Performans Ölçüm ve Yönetimi
  • Sağlıkta Finansman Yönetimi
  • Uluslararası Kalite Standartları
  • Kalite İyileştirme Yöntemleri
  • Hasta Güvenliği
  • Sağlık Bilişim Teknolojileri
  • Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Politika Geliştirme