Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz
Yönetim Kapasitesini Geliştirmek

Vizyonumuz
Yönetimde Değer Üreten Referans Çözüm Ortağı

İlkelerimiz
Bilimsel Araştırma ve Analiz: TÜSSİDE projelerdeki araştırma ve analiz çalışmalarını bilimsel yöntemler kullanarak yürütür.

Bütüncül Tasarım: TÜSSİDE projeleri ihtiyaca göre şekillendirirken, oluşacak tüm etkileri dikkate alarak bütüncüllüğü gözetir.

Çevik ve Özenli Yaklaşım: TÜSSİDE paydaş talepleri, ihtiyaçlar, fırsatlar ve tehditler karşısında hızla harekete geçip sonuca ulaşmayı hedefler. Bu süreçte özenli iş yapış biçimini muhafaza eder, kaliteden ödün vermez.

Şeffaflık ve Güvenilirlik: TÜSSİDE çalışmalarını anlaşılabilir ve denetlenebilir biçimde ilgili taraflar ile paylaşır. Bununla birlikte paydaşlarına ait her türlü kişisel ve kurumsal bilginin mahremiyet durumunu gözetir.

Sürekli Gelişim: TÜSSİDE başarının anahtarının sürekli gelişimde olduğu inancı ile temel yaklaşımlarını, iş modelini, yetkinliklerini güncel gereklilikler doğrultusunda geliştirir ve dönüştürür.