İş Modelimiz

TÜSSİDE, “Yönetim Kapasitesi Geliştirme” misyonuyla çalışmalarını Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı ve Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı alanlarında yürütmektedir. Projelerde katma değer oluşturduğu temel yetkinlikleri strateji, sistem, model, organizasyon, süreç, plan ve program geliştirmeye yönelik araştırma, analiz, tasarım, modelleme, uygulamaya alma ve uyum destek faaliyetleridir.

TÜSSİDE, çalışmalarını nitelikli kadrosu ile yürütürken akademi, kamu ve özel sektörde gelişmiş uzmanlıklardan yararlanır; TÜBİTAK merkez ve enstitüleri, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirlikleri kurar.

Hizmet sunduğu paydaşları ile kurduğu işbirliklerinin temelinde birlikte proje geliştirme ve yürütme yatar. Bilimsel ve bütüncül bir yaklaşımla paydaşlarına özgü çözümler sunar. Bu süreçlerde iletişimde şeffaflık, kişisel ve kurumsal bilgileri muhafaza etmede ise güvenilirlik esastır.