Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi

Sağlık ekonomisi ve yönetimi, sağlık hizmetlerinin halka nasıl ulaştığını, maliyetini, bu hizmetin kişilere ve topluma ne kadar faydalı ve etkili olduğunu araştıran disiplinler arası bir bilim dalıdır.

TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY);

  • Sağlık sisteminde ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve yüksek kaliteyi hedefleyen politikalar geliştiren sağlık liderlerini desteklemek için kanıta dayalı bilgi üretir.
  • Sistem mühendisliği yaklaşımını karmaşık bir sistem olan sağlık sistemine uyarlayarak, sağlık hizmetlerinin sunumunu zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önüne alarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

Sağlık sisteminin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerimiz;

  • Sağlık hizmetleri ile ilgili araştırmalar
  • Sağlık ekonomisi
  • Sağlık yönetimi
  • Sağlıkta risk yönetimi ve hasta güvenliği
  • Sağlık hizmetlerinde modelleme ve optimizasyon
  • Sağlıkta veri yönetimi ve kullanımı
  • Kalite standartları