Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlık organizasyonları çeşitli ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uymak için çalışmaktadırlar.  Uzmanlarımız boşluk (gap) analizleri yaparak organizasyonlara aşağıdaki standart sistemlerine uymaları için bir yol haritası sağlamaktadırlar.

  • Sağlık Bakanlığı Hastane Kalite Standartları
  • Joint Commission Uluslararası Standartlar
  • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemi
  • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu alandaki çalışmalarımız ayrıca mevcut standartların değerlendirilmesini ve bunun yanında sağlık hizmeti sunumundaki çıtanın yükseltilmesi için yeni standartların geliştirilmesini içermektedir.