Sağlıkta Risk Yönetimi ve Hasta Güvenliği

Sağlık hizmetleri sunumu, sağlık tesislerini, çalışanları, hastaları malzeme ve ekipmanlarını tehdit eden yapılan işin doğası gereği çok çeşitli riskler taşımaktadır. Bu alandaki çalışmalarımız belirsizliği azaltmak, sağlık kurumlarını yükümlülüklerden korumak ve hasta güvenliğini maksimize etmek için riskleri azaltmaya yönelik olarak stratejiler geliştirmeye odaklanmaktadır. Analizler, mevcut risk portföyünün gözden geçirilmesini içerir ve bu risklerin yönetiminin iyileştirilmesi için kestirimci ve kuralcı modelleme ile çözümlerin geliştirilmesini önerir.

 • Hastane kaynaklı enfeksiyonlar
 • Yanlış ilaç
 • Hasta düşmeleri
 • Bası ülserleri
 • Tıbbi kayıt yönetimi
 • Hasta şikâyeti yönetimi
 • Cerrahi güvenlik
 • Hasta transferi
 • Kalp durması ve hava yolu acil müdahalesi
 • Sterilizasyon
 • Advers olay bildirimi
 • Yetersiz çalışan eğitimi
 • Afete hazırlık
 • Yangın güvenliği
 • Ekipman yönetimi
 • İsraf yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği