Sağlıkta Veri Yönetimi ve Kullanımı

Bugünkü sağlık hizmetleri çevresinde verilere ulaşmak hiç kolay olmadı. Ancak veriye ulaşmak kolaylaştıkça, verinin nereden geldiği, bilgi sistemlerinin nasıl yapılandırıldığı, verilerin nasıl toplandığı, güvenilirliğinin ve doğruluğunun saptanması gibi daha kompleks zorluklar ortaya çıktı. Daha da önemlisi, zor olan; karar vericilerin bu verileri kullanarak kanıta dayalı, sağlam kararlar verebilmelerine yardımcı olmak için verilerin kullanılabilir bilgiye dönüşmesidir.

Geliştirdiğimiz projeler, veri yönetimi ve kullanımı ile ilgili aşağıda verilen konulara çözüm aramaktadır:

  • Veri toplama
  • Klinik ve hemşirelik denetimleri
  • Sistem entegrasyonunu içeren veri yönetimi
  • Veri kullanımı ve raporlama
  • Kapasite artırımı için eğitimler