Sürdürebilir Kurumsal Yönetim

TÜSSİDE sürdürülebilir kurumsal sistemleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerini genel bir model olarak Kurumsal Sistem Çözümleri altında birleştirmiştir. Organizasyonel gelişim sadece belli alanlarda sistemler kurularak sağlanmaz, aksine organizasyonel gelişim, bütün parçaları tek başına geliştirmek yerine bütünsel bakış açısıyla gerçekleştirilebilir. Kurumsal Sistem Çözümleri yaklaşımı ile organizasyonun gereksinim duyabileceği hizmetleri teker teker ele almak yerine, kurumlara kapsayıcı bir bakış açısıyla çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kurumsal Sistem Çözümleri 6 temel başlık altında şekillendirilmiştir.

  1. Kurumsal Analiz
  2. Stratejik Modelleme
  3. Operasyonel Modelleme
  4. Süreç Detay Tanımlama
  5. Değişim Yönetimi
  6. Performans Yönetimi

Yukarıdaki ilk 4 başlık, Kurumsal Yöntem sisteminin tasarımına yönelik modüller iken, Değişim Yönetimi ve Performans Yönetimi oluşturulan sistemlerin devamlılığı, izlenebilirliği ve kontrolü için ortaya konmuştur.