Ulaştırma & Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi ulusal ve bölgesel alanlarda yürütülen ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinin daha verimli ve etkin yürütülebilmesi için araştırma, modelleme ve optimizasyon projelerini hazırlayıp yürütmektedir.

TÜSSİDE Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (ULY);

Hazırladığı projelerde, proje odaklı literatür taraması yapmakta ve dünya uygulamalarını araştırmaktadır. Kurum analizleri ve saha çalışmaları ile veri toplamakta, yöneylem çalışmaları, istatistiksel analizler, zaman etüdü gibi bilimsel yöntemleri kullanarak analitik model oluşturmaktadır.

Oluşturulan model ile sistemin mevcut durumu analiz edilmekte, analizler sonucu optimum çözüm önerileri geliştirmektedir. Simülasyon uygulamaları ve duyarlılık analizleri ile optimum çözüm önerilerini test etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız;

  1. Ulaşım ana planlarının hazırlanması
  2. Toplu taşıma odaklı trafik planlaması
  3. Kapasite planlaması
  4. Sosyoekonomik analizler
  5. Lojistik düzenlemeler
  6. Lojistik ağ modellemesi
  7. Ulaştırma etütleri