Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi

 

TÜSSİDE Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi, kurumsal ve bireysel yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve uygulamalı projeler yürütmektedir. Sorumlulukları etkileyen ve eğitim yoluyla geliştirilebilen yetkinlikler, çalışanların potansiyellerini performansa dönüştürebilmelerindeki en önemli araçlardan birisidir. Geliştirilen her bir temel, teknik ve yönetsel yetkinlik; çalışanların işlerini ele alışlarında fark oluştururken, kurum içinde ortak bir dilin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu noktada gelişim ihtiyacının ve isteğinin doğru tespiti ve bunların kurumsal hedeflerle uyumu, yetenek ve yetkinlik yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

TÜSSİDE 3Y’nin çalışma sistematiğinin temelinde şu yöntemler yer almaktadır:

  • Ülke seviyesinde ve kurum bazında eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirmek,
  • Sonuç odaklı, verimli, üretken ve özgün programlar tasarlayarak kurumların eğitim ve gelişim için ayırdıkları bütçelerini en doğru şekilde kullanmalarını sağlamak,
  • Yetişkin eğitimi temelli uygulamalı çalışmalarla yetkinliklerin geliştirilmesine destek olmak,
  • Üniversite işbirlikleriyle akademik bakış açısını çeşitlendirmek,

TÜSSİDE 3Y bu noktada izleme ve değerlendirme süzgecinden geçirilip geçerliği ve güvenirliği oluşan bilginin geniş kitlelere erişimini sağlamakta ve böylelikle çalışanların farkındalık düzeyinin artmasına olanaklar sunmaktadır.