Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirme Projesi

Türkiye zeytin ve zeytinyağı sektörünün etkin kümelenme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından desteklenen ve TÜBİTAK TÜSSİDE  tarafından yürütülen “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirilmesi Projesi” 29.05.2014 tarihinde başlamıştır.

Ülke genelinden sektörden, kamu kurumlarından ve akademisyenlerden seçilen 18 kişilik teknik komitenin katkılarıyla gerçekleştirilen projenin ana amacı, söz konusu sektörde üretimin, ihracatın, verimliliğin artırılarak yerel kalkınmanın sağlanması ve ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasıdır. Proje ayrıca, zeytin ve zeytinyağı sektöründe etkin kümelenme stratejileri ve politikaları ile farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin sonunda ise elde edilen çalışma çıktıları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili düzenlemelerin, politikaların ve desteklerin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

Kümelenme konusundaki diğer desteklerin analizi, iyi uygulama örneklerinin tespiti ve dokümantasyonu içeren “Literatür Araştırması” ve “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Uluslararası Pazar Analizi” ile başlayan proje, projede devamlı bilgi alışverişinde bulunacak ve tecrübelerini sunacak olan proje ekip üyeleri ve teknik komite üyeleri arasında ortak dili oluşturmak üzere “Proje Açılış Toplantısı ve Kümelenme Eğitimi” ile devam etmektedir.

Mevcut durum analizi kapsamında Ege Bölgesi’ni temsilen İzmir, Marmara Bölgesi’ni temsilen Bursa, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen Gaziantep’te yapılan ve diğer illerin de katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar ve sektörü temsil eden illerde özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sektörün resminin çekilmesini sağlamaktadır. Sektörün çözülmesi gereken sorunlarını, hangi güçlü yanlardan faydalanılarak sorunların nasıl aşılabileceğini ve rekabetçi politikalar izlenebileceğinin analizini içeren saha araştırmasını takiben elde edilen çıktılar değerlendirilerek sektörün “Rekabetçilik Analizi” ve “İhtiyaç Analizi” ortaya çıkarılmaktadır.

Proje ekip üyelerinin ve teknik komite üyelerinin zeytin ve zeytinyağı konusunda öne çıkan ülkelerden biri olan İspanya’da sektöre yönelik uygulamalar, kümelenme faaliyetleri ve başarılı kümelenme örneklerini yerinde görmeleri açısından önem arz eden İspanya’ya bir  “Yurtdışı Çalışma Ziyareti” de proje kapsamı içerisindedir.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün kümelenme vizyonu ve hedeflerini belirlemek ve bunlara uygun şekilde mantıksal çerçeve oluşturmak amacı ile yapılan “Strateji Geliştirme Çalıştayı ve Mantıksal Çerçeve Toplantısı” ve diğer elde edilen tüm çıktı, tecrübe ve değerlendirmelerin uzmanlıkla birleştirileceği “Stratejik Modelleme” sonuçları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili düzenlemelerin, politikaların ve desteklerin geliştirilmesinde kullanılacaktır.