Proje Faaliyetleri

  • Proje Açılış Toplantısı ve Kümelenme Eğitimi (25-28.08.2014)

Proje amaçları doğrultusunda TÜSSİDE Proje ekibi, GTHB Proje ekibi ve özel sektörden, kalkınma ajanslarından, üniversitelerden uzmanlar ile oluşturulmuş teknik komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim ve toplantıda projede ihtiyaç duyulacak teknik konular ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Dört gün süren “Kümelenme Eğitimi”nde kümelenme ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de kümelenme politikaları, kümelenme süreci ve küme yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirmelerde bulunulmuş ve örnek bir küme ziyaret edilerek kümenin nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği ile ilgili küme yöneticileri ve çalışanlarından bilgi alınmıştır.

Uygulamalı çalışmalar ile paylaşılan kavramlar ve içeriğin pekiştirilmesinin sağlandığı programda ayrıca; proje yolculuğunda ekiplerin ve teknik komite üyelerinin verimli ilerleyebilmesine yönelik iletişim, motivasyon ve takım olma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Haber için tıklayınız.

  • İzmir Ortak Akıl Platformu (23.10.2014)

Haber için tıklayınız.

  • Bursa Ortak Akıl Platformu (31.10.2014)

Haber için tıklayınız.

  • Gaziantep Ortak Akıl Platformu (20.11.2014)

Haber için tıklayınız.

  • Derinlemesine Görüşmeler (23.10.2014 – 26.12.2014)

Haber için tıklayınız.

  • Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Toplantıları (21-22.01.2015)
  • Yurtdışı Çalışma Ziyareti (17-21.02.2015)

Haber için tıklayınız.

  • Strateji Geliştirme Çalıştayı ve Mantıksal Çerçeve Toplantısı (6-7.03.2015)

Haber için tıklayınız.

  • Seminer ve Kapanış Seremonisi

Haber için tıklayınız.

Diğer haber için tıklayınız.