KOBİ’LERDE REKABET AVANTAJI OLARAK YARATICILIK VE YARATICI İŞLETMELER

Yazar: Sümeyra ZOR KÖSTERELİ
Başlık: KOBİ’LERDE REKABET AVANTAJI OLARAK YARATICILIK VE YARATICI İŞLETMELER
Tarih: 2015
Özet Ülkelerin hedefledikleri büyüme oranlarında KOBİ’lerin stratejik bir etken olduğunu, günümüzdeki ilerlemelerin sonunda istihdamın büyük bir kısmının KOBİ’ler tarafından sağlanan dünyanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz (Oralat, 2006). Dolayısıyla KOBİ’ler için rekabet stratejisi oluşturmak hayati derecede önemli hale gelmiştir. Rekabet avantajı oluşturabilmiş yaratıcı işletmelerin özelliklerinden bahsedilecektir.
Tüm Metin