Kümelenme Kavramı ve Yol Haritası

Yazar: Barış ÇARIKÇI
Başlık: Kümelenme Kavramı ve Yol Haritası
Tarih: 2016
Özet Kümelenme kavramı günümüzde mal ve hizmet üreten işletmeler için daha sık duyulmaya başlanan yeni bir iş modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelikle Harward Üniversitesi profesörü Micheal Porter’ın bölgesel ekonomik rekabetçilik kavramını açıklarken uzmanlaşma ve küme kavramını ön plana çıkarması ve daha sonraki uygulamalarda bunun doğrulanması bölgesel gelişme için politika üreten ve bundan faydalananlar açısından önemli bir kavram haline getirmiştir. Kümelenme'nin doğru şekilde başlayabilmesi için doğru bir yol haritası şarttır.
Tüm Metin