Sağlıkta Bilimsel Karar Verme Aracı Olarak Sağlık Teknoloji Değerlendirme

Yazar: Gizem Merve ŞAHİN
Başlık: Sağlıkta Bilimsel Karar Verme Aracı Olarak Sağlık Teknoloji Değerlendirme
Tarih: 2015
Özet Sağlık teknoloji değerlendirme (HTA) geri ödeme, fiyatlandırma ve tıbbi teknoloji kullanımı ile ilgili konularda bilimsel kararlar alınmasını sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan bir süreçtir. Sağlık sisteminin tüm paydaşları Türk vatandaşlarına en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunmayı hedefler. Ancak, hasta ve hekimlerin talepleri sınırsız, teknoloji ürünlerinin sayısı gün geçtikçe artmakta ve ulusal kaynaklar kısıtlıdır. Bu nedenle, sağlık sisteminde politika geliştiren kurumların çalışanları sağlık sisteminde kullanılan veya kullanılacak olan ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları, tetkikleri, tıbbi işlem ve tedavileri, klinik, güvenlik, etkililik ve etkinlik, ekonomik, hukuki ve etik açılardan değerlendirmek zorundadır.
Tüm Metin