Stratejik Planlama Süreci

Yazar: Barış ÇARIKÇI
Başlık: Stratejik Planlama Süreci
Tarih: 2016
Özet Organizasyonlar için hayati bir anlamı olan strateji kavramı acaba başıboş bırakılabilir mi? Özelikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlarda en önemli başlangıç noktası olarak stratejin planlanması ve organizasyonun gelecek için kendine bir yol haritası çizmesi olarak kabul edilir. Stratejiyi planlamak demek, neyi, ne zaman, nerede, niçin, nasıl ve kim tarafından yapılacağını ortaya koymaktır.
Tüm Metin