Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı

TÜSSİDE, kurumların içinde bulundukları iş çevrelerinin dinamiklerini analiz eder. Ekosistemleri geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik strateji, politika, eylem planı geliştirilmesi süreçlerini yürütür. Yönetişim yapıları ile yönetim süreç ve sistemleri tasarlar. Gerçekleştirdiği etki analizi, karar destek sistemleri tasarımı, veri yönetişimi tasarımı gibi hizmetlerle ulusal öncelikli alanları gözeterek çalışmalarını sürdürür.

Sanayinin dijital dönüşümü, tarımda dijital dönüşüm, gıda arz ve güvenliği, akıllı yaşam ve sağlık, güvenli ve akıllı şehirleşme ile AR-GE ve inovasyonda ticarileşme yolculuğunun güçlendirilmesi temaları öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda sunulan temel hizmetler şu şekildedir:

  • Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Etki Analizi
  • Yönetişim Tasarımı
  • Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi
  • Karar Destek Sistem ve Süreçleri Analiz ve Tasarımı
  • Veri Yönetişimi Tasarımı
  • Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı