Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı

TÜSSİDE, kurumları içinde bulundukları iş çevresinin dinamiklerini de dikkate alarak analiz eder; kurumlara stratejilerini, iş modellerini, örgütsel yapılanmalarını, performans yönetim sistemlerini ve operasyonel işleyişlerini geliştirecek çözümler sunar. Kurumların stratejik çerçevesini kurumsal, fonksiyonel ve rekabet odaklı boyutları ile bütüncül olarak ele alır. Bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için ana değer önermesini, temel yetkinlikleri, kaynakları, ortaklıkları, paydaş ilişkilerini ve finansal yapıyı içeren kuruma özgü iş modelleri tasarlar. Bunların en etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak örgütsel yapılanmayı ve performans ölçüm sistemlerini oluşturur. Performans hedeflerine ulaşmayı sağlayacak iş ve proje yönetimi süreçlerini kuruma özgü olarak geliştirir. Kurum, iş, insan uyumunun artırılmasını sağlayacak yetkinlik gelişim programları hazırlar ve uygular.

Bu kapsamda kurumların ihtiyacına göre şekillendirilen temel hizmetler şu şekildedir:

  • Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Yönetişim Tasarımı
  • Örgütsel Tasarım
  • Kurumsal Performans Yönetimi
  • Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi
  • Kurumsal Kaynak Çözümleri
  • Risk Yönetimi, İç Kontrol
  • Bireysel Performans, Yetkinlik Gelişim ve Kariyer Yönetimi
  • Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı