Girişimcilik Akademisi

Program Hakkında

Günümüzde  girişimcilik  katma değer yaratma, üretkenliği artırma,  ekonomik büyüme, yenilikçi düşünme  ve yeni istihdam alanları oluşturma  bakımından oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır ki bir çok ülke girişimciliği politik bir öncelik haline getirmiştir. Globalleşme uluslararası ekonominin peyzajını yeniden şekillendirirken ve hızla  ilerleyen teknoloji dünya ekonomisinde hergün beklenmedik  belirsizliklere sebep olurken, girişimciliğin bu yeni ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olacak yollar sunacağına inanılmaktadır.Günümüzde  girişimcilik  katma değer yaratma, üretkenliği artırma,  ekonomik büyüme, yenilikçi düşünme  ve yeni istihdam alanları oluşturma bakımından oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır ki bir çok ülke girişimciliği politik bir öncelik haline getirmiştir. Küreselleşme, uluslararası ekonominin peyzajını yeniden şekillendirirken ve hızla  ilerleyen teknoloji dünya ekonomisinde hergün beklenmedik  belirsizliklere sebep olurken, girişimciliğin bu  yeni ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olacak yollar sunacağına inanılmaktadır.

Bu noktadan hareketle, TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi  ile girişimciliğin özellikle teknogirişimciliğin yurt çapına  yaygınlaştırılması konusunda ulusal bir network kurarak deneyim ve kaynak paylaşımını, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel girişimcilik eğitiminin  sunulmasını   ve iş fikirlerinin çalışır bir işletme haline gelmesi sürecinde gerekli olan mentörlük desteğini sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitimlerimiz şimdilik kurumsal olmakla birlikte gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında bireysel eğitimler de verilebilecektir

Programlarımız: 

1) TEKNOGİRİŞİM

Amaç:

Bu program ile TEYDEB 1512 Programına başvuru yapmış ve desteklerden faydalanmaya hak kazanmış girişimciler için işletme kurma öncesi, esnası ve sonrası, yatırımcı çekmek için için gerekli eğitim ve iş rehberliği desteğinin verilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Kitle:

1512 Programına başvuru yapmış ve desteklerden faydalanmaya hak kazanmış girişimciler hedef kitlle olarak görülmektedir.

Kazanımlar:

 • Doğru hedefe ve vizyona odaklanma
 • İş modeli kurgu sürecini yönetebilme
 • İş modelini kurgulama sürecini yönetebilme
 • Doğru strateji ve yaklaşımlarla finansal güç kazanabilme
 • Müşterilere erişim kanallarını tanımlayabilme
 • Müşterilerle devamlı ve sürdürülebilir ilişki oluşturabilme
 • Girişimin büyüme stratejisini belirleyebilmesi
 • Sağlıklı bir büyümenin modelleyebilme
 • Girişimin nakit akışı, başlangıç sermaye ihtiyacı, gelir-gider tablosu ve nihayetinde karlı bir iş olup olmadığını hesaplayabilme
 • Teknik ve pratik noktalardan yatırımcı ilişki sürecinin başlatabilme
 • Daha önce başlamış ilişkileri sağlıkli bir şekilde devam ettirebilme

Program:

Program 2 günlük seminer, panel ve tecrübe paylaşımını içeren uygulamalı bir eğitim olup müfredat akışı aşağıdaki gibidir:

Ana hatları ile programda gerçekleşecek basamaklar ise şunlardır:

 • Girişimcilerin en yeni yaklaşımları hızla içselleştirebilmesi için girişim vaka paylaşımları ile yeni yaklaşımlar ve tanımlar hakkında farkındalık oluşturularak program başlatılması
 • İş fikrini hayata geçirmek için, planlamış olanların yöntem ve yol haritasının tutarlılığını, büyüyerek sürdürülebilirliğini test etmeleri için İş Modeli İnovasyonu yaklaşımının paylaşılması ve  planlamamış olanların da iş fikirlerini iş modeline nasıl aktarılacağının gösterilmesi
 • Kaynağı kısıtlı girişimcilerin pazara, etkisi yüksek pazarlama stratejileri ile nasıl gireceklerini paylaşılması
 • Girişimin hızlı büyümesi için gerekli iş çevresi, bilgi ve mali kaynakları sağlayabilecek yatırımcılara ilişkinin nasıl yürütülmesi gerektiğinin gösterilmesi
 • Girişimi için birden fazla görevi aynı anda yapmak zorunda olan girişimciye, yürütme becerilerinin kazandırılması

2) MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI LİDERLİK, ÖĞRETMENLİK VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

Amaç:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki niteliklerinin, girişimcilik ve liderlik özelliklerinin desteklenerek araştırıcı, yenilikçi, özgür düşünen, hayal eden dolayısıyla da girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hedef  Kitle:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler hedef kitle olarak görülmektedir.

Kazanımlar:

 • Öğretmenlerin mesleki, girişimcilik ve liderlik özelliklerinin desteklenebilmesi 
 • Girişimcilik kültürünün okuldan başlayarak yaygınlaştırılabilmesi 
 • Öğrencilerin farklı şeyler söyleyebilme, hayal kurabilme, merak ve araştırma duygusunun artırılabilmesi, cesaret ve özgüvenlerini teşvik edebilmesi

Program:

Liderlik ve Girişimcilik eğitimi 5 günlük girişimcilik, liderlik ve kurumsal liderlik modüllerinden oluşan uygulamalı bir eğitimdir. Program Bireysel Liderlik modülü ile kişinin kendisini harekete geçirmesi, Kurumsal Liderlik modülü ile kurumunu harekete geçirmesi ve Girişimcilik modülü  ile öğrencilerini harekete geçirmesi amaçlanmıştır. Katılımcılara programın başlangıcında Ön Test ve bitiminde Son Test verilerek program boyunca elde edilen kazanımlar değerlendirilmektedir.  Pazar akşamı başlayan ve  hafta içi devam eden program katılımcıların Cuma günü çalışmalarını gösterir sunumlarını sunduktan sonra bitmektedir.

Program boyunca aşağıdaki eğitimler ve etkinlikler yapılmaktadır:

 • Bireysel Liderlik
 • Girişimcilik
 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Yenilikçilik-Müze Uygulaması
 • Girişimcilik Ortak Akıl Platformu Çalıştayı

 

3) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

 

Amaç:

Üniversiteleri girişimcilik ekosistemine dahil etmek, bir farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Hedef  Kitle:

Üniversitede görevli tüm öğretim üyeleri bu eğitimlerin kapsamında yer almaktadır.

Kazanımlar:

En Girişimci ve Yenilikçi üniversite Endeksi hakkında bilgi sahibi olabilme

 • Kişi ve kurum bazında bir üniversite kültürü olarak girişimciliğin ve girişimcilik ekosisteminin kavramsal çerçevesinin ve öneminin kavranabilmesi,
 • Girişimciliğin hem uygulama hem de kültür olarak yaygınlaştırılabilmesi
 • Girişimcilik özelliklerinin sınanabilmesi, iş fikri geliştirebilme ve yaratıcılık egzersizleri
 • İş planı kavramı ve öğelerinin kavranabilmesi
 • İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlarda yeterlilik geliştirebilme
 • Ulusal ve uluslararası üniversitelerin girişimcilik programları ve uygulamaları hakkında farkındalık oluşturabilme
 • Fonksiyonel TTO’lar hakkında farkındalık oluşturabilme
 • AR-GE odaklı üretilen iş fikrin ürüne ve üründen de patente dönüştürülebilme süreci hakkında farkındalık oluşturma ve sürecin hızlandırılmasına yönelik yaklaşımların öğrenilebilmesi

Program:

5 günlük bireysel liderlik, teknoloji transfer ofisleri bilgilendirmesi, patent süreci ve girişimcilik modüllerine dayalı katılımcı odaklı uygulamalı bir eğitimdir. Program boyunca aşağıdaki konular hakkında eğitimler verilmektedir:

 • Girişimciler için Bireysel Liderlik I
 • Patent ve Faydalı Model
 • Endüstriyel Tasarım
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • Girişimciliğin Temel Kavramları ve Girişimciliğin Özellikleri
 • İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık
 • Pazar Araştırması
 • Pazarlama ve Pazarlama Planı
 • Pazarlama Planı Atölye Çalışması
 • Yönetim Planı
 • Üretim ve Hizmet Planlaması
 • Finansal Plan
 • Sunum Teknikleri
 • Kamu Destekleri
 • İş Planı Öğeleri
 • Kanvas İncelemesi

Yöntemler

TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi,  eğlenerek öğrenmeyi, düşünerek çalışmayı ve  üreterek kazanmayı kendisine hem bir yöntem hemde bir felsefe olarak benimsemiştir. Bundan dolayı  eğitimlerimiz teorik bilgileri içermekle birlikte çoğunlukla  aktivite ve uygulama tabanlı olup katılımcılar kurguladığımız eğitsel senaryolarda başrolü oynamaktadırlar.

 

Girişimcilik eğitimi programlarımız gelen isteğe ve grubun yapısına göre   kısa (2 gün),  orta (3-4 gün),  ve uzun (5 ve yukarı)  şeklinde ve kamp tarzında katılımcıların bütün vakitlerini eğitime konsantre edebilecekleri bir formatta verilmektedir.

Faydalar

TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi,  eğitimini TÜBİTAK marka adı ile vermesi,  ulusal ve uluslarası kurumlarla işbirliği içinde olması, eğitim içeriğini yatılı ve kamp tarzı özgün tasarlaması,  oluşturduğu havuzlardan seçtiği en yetkin eğitmen ve mentörlerle çalışması ile farklılık gösterir. Faydaları şöyle sıralanabilir:

 • Girişimciliği yurt geneline yaygınlaştırması
 • Fikirlerin rahatlıka paylaşabileceği ulusal bir platform oluşturması

Yapılan İşler

 1. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğretmenlik, Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi ( 19. Hafta Devam ediyor)
 2. İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Eğitici Eğitimi
 3. İstanbul Üniversitesi En Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeks Çalıştayı
 4. TEYDEB 1512 1. Dönem Fon Almaya Hak Kazanan Girişimciler için Teknogirişim Eğitimi
 5. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Seçilen ve Silikon Vadisine Gönderilen Teknogirişimcilere Yönelik Yatırıma Hazırlık Eğitimi